Innovation Lab 2022

Pro koho je výzva určena?

Podpora pro organizace z kulturních a kreativních odvětví pro vývoj a testování inovativních digitálních řešení, která mají mít dlouhodobý pozitivní vliv na tyto sektory. Cílem výzvy je usnadnit vytváření nástrojů, modelů a metod, které lze uplatnit v audiovizuálním odvětví a alespoň v jednom dalším kulturním nebo kreativním odvětví. Nová řešení by měla být snadno replikovatelná a měla by mít potenciál proniknout na trh. Mají se zaměřovat na posílení konkurenceschopnosti, ekologizace, spolupráce, šíření, viditelnosti, dostupnosti, diverzity a diváckého dosahu napříč odvětvími.

Výzva Creative Innovation Lab je vyhlášena v rámci Mezioborové části programu Kreativní Evropa. Přihlásit se do ní tak mohou všechny subjekty z kreativních a kulturních odvětví včetně audiovize. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Při hodnocení projektu se bude klást důraz na inovace, mezioborovost (zapojení audiovizuálního a dalších kulturních a  kreativních odvětví) a potenciál pro trh.

Jaké projekty mohou být podpořeny?

Výzva Creative Innovation Lab podpoří projekty zaměřené na plnění výše zmiňovaných priorit (konkurenceschopnost, proces ekologizace, spolupráce, šíření, viditelnost, dostupnost, rozmanitost a divácký dosah napříč odvětvími).

Cílem je podpořit uvažování o životním cyklu, udržitelnějším a inkluzivnějším životním prostředí a stylu. Creative Innovation Lab má sdružovat aktéry z různých kulturních a kreativních odvětví, aby navrhli a otestovali inovativní řešení (např. nástroje, modely a metodiky) pro cirkulární ekonomiku. Tato řešení by měla kombinovat udržitelnost s inkluzí a estetikou, být replikovatelná v různých odvětvích a mít potenciál měnit chování společnosti.

Dvěma specifickými tématy pro tento rok jsou:

 • ekologizace (greening),
 • inovativní vzdělávací nástroje pro řešení relevantních společenských témat (dezinformace, fake news).

V žádosti by mělo být uvedeno, jaká strategie bude použita k zajištění udržitelnějšího průmyslu šetrného k životnímu prostředí, genderové vyváženosti, inkluzivnosti, rozmanitost a reprezentativnost.

Jaké podmínky musí žadatelská společnost splnit?

 • Žadatelem musí být konsorcium min. 3 partnerů z alespoň 2 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.
 • Konsorcium musí zastupovat několik kulturních a kreativních odvětví. Nezbytnou součástí je audiovizuální odvětví.
 • Do projektu by se měl zapojit startup a/nebo byznys inkubátor.
 • Délka projektu je maximálně 2 roky (24 měsíců).

Jaká je výše finanční podpory?

Maximální výše grantu není stanovena. Grant činí maximálně 60 % celkových uznatelných nákladů. Grant bude založen na základě skutečných nákladů.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • relevance projektu vzhledem k novým potřebám trhu a k hledání řešení podporujících spolupráci a aplikovatelných napříč odvětvími, ke zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního a dalších kulturních/kreativních odvětví, ke zvýšení šíření, viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropského obsahu v digitálním věku a k přispění prostřednictvím transdisciplinárních inovací v oblasti udržitelnosti, inkluze a zdraví v rámci audiovizuálních a dalších kulturních a kreativních odvětví, včetně aktivit v rámci Nového evropského Bauhausu
 • evropská dimenze/potenciál projektu (původ obsahu, partnerství, přeshraniční/vícejazyčná dimenze, potenciál k expanzi)
 • strategie pro zajištění genderové vyváženosti, inkluze, diverzity a reprezentativnosti v obsahu projektu nebo ve způsobu jeho provádění
 • adekvátní metodologie a strategie projektu (analýza trhu, povaha a načasování činností, cílová skupina, odvětví a teritoria, spolupráce mezi odvětvími, strategie a nástroje)
 • koherence obchodního modelu, uskutečnitelnost a nákladová efektivita
 • kvalita a zkušenosti organizačního týmu a/nebo konsorcia, rozdělení činností, rozhodovací proces a výměna zkušeností
 • přidaná hodnota partnerství
 • metodologie pro sběr, analýzu a šíření dat za účelem sdílení výsledků a výměny zkušeností
 • dopad projektu na hodnotový řetězec zapojených odvětví​

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají online na portále Funding & Tender Opportunities, přímo v sekci „Submission service“ u dané výzvy. Je nutné je podat do 17:00 středoevropského času v den uzávěrky.

Před podáním žádosti je nutné registrovat Vaši společnost a získat číslo PIC (Participant Identification Code). PIC vytvořená v minulém období programu (2014-2020) zůstávají v platnosti.​

Více informací o portále FTOP a systému eGrants se dozvíte v záznamu semináře Jak podat žádost v programu Kreativní Evropa 2021–2027.

Kde najdu více informací?

Zhlédněte video z informačního setkání, které připravila Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

Mezinárodní pitching projektů - inspirujte se a hledejte partnery

Skvělou inspirací a příležitostí pro hledání partnerů je záznammezinárodního pitchingu projektů, který proběhl 20. června. Představilo se celkem 14 projektů, které se chtějí do výzvy zapojit. Zjistěte, jestli by některý z nich nebyl vhodným partnerem právě pro vás!