Pitching projektů evropské spolupráce 2024

Zveme vás na speciální setkání k výzvě Innovation Lab 2023 ve středu 2. března. Pitching projektů, které se chystají žádat v této výzvě, proběhne online. Registrace pro diváky jsou otevřeny do 1. března 2023.

Pitch Your Project! a najděte si partnera pro výzvu Projekty evropské spolupráce 2024. 

Chcete se přihlásit do výzvy Projekty evropské spolupráce, ale stále vám chybí jeden (nebo více) partnerů? Jste připraveni zapojit se do projektů jako partner? Zúčastněte se online setkání Creative Europe Matchmaking ve čtvrtek 30. listopadu od 11 do 13 hodin.

Můžete se přihlásit s projektem nebo se zaregistrovat k účasti jako pozorovatel a případně se stát partnerem některého z prezentovaných projektů. Kanceláře programu Kreativní Evropa vás srdečně zvou na networkingovou akci, na které se představí projekty z celé Evropy.

Požadavky na podání pitchingu jsou stejné jako v případě režimu financování, tj:
– být právnickou osobou se sídlem v jedné ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa;
– koordinátor musí mít ke dni uzávěrky právní subjektivitu alespoň 2 roky;
– výzva Projekty evropské spolupráce podporuje projekty, do nichž jsou zapojeny organizace z kulturních a kreativních odvětví všech velikostí z různých zemí, které budou realizovat aktivity ve svém nebo napříč obory. Očekává se, že návrhy budou mít jasný evropský rozměr.

Pro podání návrhů a vzhledem k blízkému termínu uzávěrky výzvy budou upřednostněny projekty, které jsou již v pokročilejší fázi!Každý pitch (prezentace) bude mít 5 minut na představení projektu + 15 minut na otázky a odpovědi v odděleném prostoru (breakout room).

Přihlaste svůj projekt do čtvrtka 23. listopadu online.
Pro účastníky, kteří by se chtěli zúčastnit matchmakingu jako pozorovatelé, se můžete registrovat zde (po registraci jako pozorovatel automaticky obdržíte zoom link pro účast na akci).

 

Akce '
Všechny novinky