Podpora EU pro zpravodajská média

Evropská unie dlouhodobě podporuje nezávislá zpravodajská média v Evropě, a to řadou opatření a podpůrných programů.

Především jde o „Opatření v multimediální oblasti“ pro financování nezávislého zpravodajství a dále o pilotní projekty a přípravné akce, které Evropský parlament navrhuje každý rok na různá témata.

V poslední době přibyly k těmto opatřením také akce v rámci programu Kreativní Evropa na podporu plurality a svobody sdělovacích prostředků, spolupráce v oblasti sdělovacích prostředků a mediální gramotnosti.

V prosinci 2020 zahájila Evropská komise iniciativu „NEWS“. Ta reaguje na problémy, které oblasti zpravodajských médií přinesla pandemie, jako jsou dezinformace a přesuny příjmů. Součástí této iniciativy jsou i granty na mediální spolupráci, kterého jsou prostřednictvím každoročních výzev předkládány v rámci programu Kreativní Evropa. Výzvy podporují například partnerství mezi mediálními organizacemi, které chtějí sdílet osvědčené obchodní postupy nebo provádět společné novinářské projekty. Prvních sedm novinářských partnerství bude zahájeno počátkem roku 2022. (Více o výzvách Journalism Partnerships zde.)

Kompletní přehled podpory EU pro zpravodajská média (v českém jazyce) najdete zde.

 

Všechny novinky