Digital Inter/Section

Zinc (vedoucí projektu, FR), Signal Productions s. r. o. (CZ), Kikk (BE) Kontejner/Biro suvremene umjetnicke prakse (HR) Coppens Anne-Catherine – The Catalysts (DE)

Projekt experimentuje s diverzifikací zdrojů příjmů a obchodních modelů digitálních uměleckých a kulturních organizací a zároveň podporuje udržitelný, etický a inkluzivní ekonomický rozvoj pro digitální posun kulturních a kreativních odvětví (KKO) v souladu s evropskými hodnotami.

Podrobněji o projektu Digital Inter/Section si můžete přečíst ve STORIES – příklady podpořených projektů ZDE.

Příjemce grantu:
Zinc (vedoucí projektu, FR), Signal Productions s. r. o. (CZ), Kikk (BE) Kontejner/Biro suvremene umjetnicke prakse (HR) Coppens Anne-Catherine – The Catalysts (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-2
Celkový grant:
999 791 €
Rok získání grantu:
2021
Související podpořené projekty