Signal Festival hledá byznysový model pro digitální kulturu

Festival digitální a kreativní kultury Signal začínal před deseti lety v ulicích Prahy jako malá akce, zájem diváků ale raketově rostl a za dobu jeho existence se na díla z oboru nových médií a technologií přišly podívat už více než čtyři miliony lidí. Financování velké akce přístupné zdarma je ale extrémně náročné. I proto se nyní Signal Festival stal partnerem projektu Digital Inter/Section, který se snaží vytvořit funkční byznysový model pro organizace podobného typu.

Signal Festival se rozrostl v multižánrový festival digitálního umění, který zapojuje zahraniční i české umělce z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence, ale i konceptuálního umění. Spolupracuje s řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí. Jednou ze spoluprací je také projekt Digital Inter/Section, který spojuje několik evropských organizací – festivalů či galerií, které se věnují digitálnímu umění. Cílem projektu je vytvořit pro organizace podobného typu funkční byznysový model, který by jim zajistil ekonomický příjem.

Projekt Digital Inter/Section byl podpořen grantem Kreativní Evropa Kultura v okruhu Evropské projekty spolupráce v roce 2021 celkovou částkou 999 791 eur. Vedoucím a iniciátorem projektu je francouzský Zinc, provozující bienále digitálního umění Chromatic v Marseille, dále je zapojena záhřebská galerie Kontejner a festival Kikk v Belgii, který se podobně jako Signal Festival zabývá uměleckými realizacemi ve veřejném prostoru, a navíc pořádá každoročně velkou konferenci pro profesionály zaměřené na technologie a inovace v digitálním umění. Pátým členem projektu je berlínská agentura The Catalysts, která se zabývá byznysovým poradenstvím.

Hlavní cíl projektu je vytvořit byznysový model, který by mohl být do budoucna použitelný pro organizace, které se zabývají digitálním uměním,“ vysvětluje programový ředitel festivalu Mario Kunovský. „Proto je do projektu zapojená právě agentura The Catalysts, která nám pomáhá vymyslet a vypracovat model, který by měl fungovat na celoevropské úrovni. Momentálně se pokoušíme vytvořit konsorcium, jehož prostřednictvím bychom mohli společně například kupovat nebo nechat vytvářet nová umělecká díla, která by následně mohla být prezentována na našich festivalech nebo v galeriích. Dále bychom mohli společně umělecká díla pronajímat, například developerům nebo jiným soukromým firmám, a generovat tímto způsobem zisk. Zároveň by se nám snižovaly náklady na prezentaci nebo obstarávání uměleckých děl. Variantou je také společné poskytování poradenství,“ říká Kunovský.

Přípravné práce k projektu začaly v červnu 2022, do konce roku 2023 byl testován byznysový model. „Čekají nás ještě intenzivní koučinky s německou agenturou, poté už bychom chtěli model uvést do praxe. Oficiální konec projektu je v první polovině roku 2025,“ upřesňuje Mário Kunovský.

A jaký bude přínos projektu pro české diváky?

„Pokud vše půjde dobře, mělo by se nám podařit v rámci Signal Festivalu prezentovat umělecká díla, která by se nám možná běžně prezentovat nepodařilo,“ říká Mário Kunovský. „Jinak by měl být výsledek projektu citelný zejména pro profesionály z oboru, kdy se snažíme ulevit organizacím v kulturní sféře, protože všichni bojujeme s podfinancováním. Projekt Digital Inter/Section by nám měl pomoci k stabilnějšímu financování a jistotě do budoucna.“

STORIES - online příběhy podpořených projektů ' STORIES 1.pdf ' STORIES 2.pdf ' STORIES 3.pdf '
Partneři:
Zinc – koordinátor grantu (FR), Signal Productions s. r. o. (CZ), Kikk (BE) Kontejner/Biro suvremene umjetnicke prakse (HR) Coppens Anne-Catherine – The Catalysts (DE)
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Okruh:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2021-COOP-2
Celkový grant:
999 791 EUR
Rok získání grantu:
2021
Související vybrané projekty