Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders?

PAV – SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (vedoucí projektu, IT), Divadlo Letí (CZ) a 14 dalších partnerů

Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond Borders? je projekt, na jehož realizaci se spolupodílejí divadla, festivaly a kulturní organizace deseti členských zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika). Tato síť si klade za cíl podporovat a propagovat současnou evropskou dramatickou tvorbu, a tím posilovat a rozšiřovat činnost a strategii uměleckých odborníků a umělců působících v tomto sektoru a poskytovat jim příležitosti k navázání kontaktů a profesnímu rozvoji. Nový projekt vychází ze zkušeností z předchozích projektů Fabulamundi, ale současně se od nich odlišuje, maximalizuje dopad a šíření metodologie a aktivit vyzkoušených v předešlých letech a přichází s novými iniciativami na úrovni EU. Během 43 měsíců realizace projektu bude propagována evropská dramatická tvorba: mezi hlavní výsledky patří 16 putovních dramatických projektů (200 her a 120 dramatiků), 90 přeložených her představených v zúčastněných zemích v rámci osmi mezinárodních uměleckých programů, 40 her publikovaných v zahraničí a první ročník evropského festivalu. Dále bude zahájen výukový program pro 80 dramatiků a pro zúčastněné organizace se zvláštním zaměřením na technické dovednosti. Strategie získávání nového publika a výuková metodologie Fabulamundi pro dramatiky bude zavedena, zhodnocena a šířena na úrovni EU a prostřednictvím evropské sítě Fabulamundi vytvořené k zajištění trvalé udržitelnosti stanoveného kurzu i po ukončení letošního projektu. Tentokrát je projekt věnován tématu „překračování hranic“, hluboké společenské a kulturní reflexi naléhavého tématu překračování bariér a hranic se zvláštním zaměřením na uprchlíky, žadatele o azyl a imigranty.

Více informací naleznete v sekci Příběhy podpořených projektů.

Příjemce grantu:
PAV – SNC di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (vedoucí projektu, IT), Divadlo Letí (CZ) a 14 dalších partnerů
Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Projekty evropské spolupráce
Celkový grant:
1 626 655,99 €
Rok získání grantu:
2017
Realizace projektu:
01. 06. 2017 – 01. 12. 2020
Web projektu:
https://www.fabulamundi.eu/
Související podpořené projekty