Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

DOC.DREAM Services (CZ)

MFDF Ji.hlava je největší festival věnovaný autorskému dokumentárnímu filmu ve střední a východní Evropě. Probíhá tradičně koncem října a pravidelně uvádí více než sto titulů ve světové, mezinárodní nebo evropské premiéře v několika soutěžních sekcích. Zároveň je pro něj důležitá práce s publikem, dramaturgie, a obecně celková inovativnost a snaha stále přicházet s něčím novým nebo rozvíjet už zavedené postupy.

Více o podpoře festivalu najdete v sekci Vybrané projekty.

Příjemce grantu:
DOC.DREAM Services (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Festivaly
Okruh:
Festivaly
Výzva:
EACEA/26/2019
Celkový grant:
63 000 €
Rok získání grantu:
2020
Web projektu:
MFDF Ji.hlava
Související podpořené projekty