Mezipatra

Mezipatra (CZ)

Queer filmový festival organizovaný od roku 2000 občanskými sdruženími Mezipatra a STUD Brno. Každoročně představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Filmy oceňuje odborná porota v rámci prestižní mezinárodní soutěže mezinárodních filmů. Nedílnou součástí programu jsou doprovodné diskuze, přednášky, workshopy, výstavy a party. Hlavní část festivalu probíhá v Praze a Brně a formou ozvěn ve vybraných městech v ČR.

Více o podpoře festivalu najdete v sekci Příběhy podpořených projektů.

Příjemce grantu:
Mezipatra (CZ)
Část programu:
MEDIA
Oblast podpory:
Festivaly
Okruh:
European Festivals
Výzva:
CREA-MEDIA-2021-FEST
Celkový grant:
62 000 €
Rok získání grantu:
2021
Web projektu:
Mezipatra
Související podpořené projekty