Publikace o programu Kreativní Evropa 2014–2020 v České republice

Zveřejnili jsme společnou publikaci Kanceláří Kreativní Evropa MEDIA a Kultura o sedmiletém období programu Kreativní Evropa 2014–2020 v České republice. Tato zpráva obecně představuje program Kreativní Evropa a jeho organizační strukturu. Dále prezentuje výsledky jednotlivých programových částí MEDIA, Kultura a mezioborové části. Uvádí i úspěšné příklady podpořených projektů z celého období a v neposlední řadě informuje o novém programu na období 2021–2027.

V průběhu minulých sedmi let se ukázalo, jak je propojení dříve samostatných programů MEDIA a Kultura užitečné. Nástup digitalizace v kultuře umožnil dříve nevídanou spolupráci mezi tvůrci z různých oborů, využití technologií v umělecké tvorbě zase vznik nových forem umění. Kultura a kreativní průmysly jsou rychle rostoucím odvětvím a ekonomickou silou předčí například farmaceutický či automobilový průmysl.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa 2014–2020 byl 1,462 mld. eur. Na dílčí program MEDIA, který zahrnul i dřívější aktivity programu MEDIA Mundus, v něm připadalo 56% – 820 mil. eur a na dílčí program Kultura 31% – 450 mil. eur. Zároveň existovala i mezioborová část, určená pro pilotní výzvy, a nově vzniklý Záruční fond Kreativní Evropy s rozpočtem 190 mil. eur.

Publikace je k dispozici ke stažení v dlaždici pod článkem. 

 

Kreativní Evropa v České republice 2014–2020 '
Všechny novinky