Report Voices of Culture o duševním zdraví mladých a kultuře

Projekt Voices of Culture zveřejnil report z brainstormingu na téma Youth, Mental Health and Culture.

Ve dnech 4. a 5. října 2022 probíhal v Bruselu dialog mezi Evropskou komisí a kulturním sektorem o duševním zdraví mládeže a jeho vztahu k umění a kultuře. Iniciativa Voices of Culture sem na základě otevřené výzvy pozvala účastníky z 53 vybraných organizací a 23 zemí z oblasti kultury, zdravotnictví, vzdělávání a sociálních služeb z celé Evropy s cílem shromáždit postřehy, zkušenosti a doporučení k tomuto tématu od občanské společnosti.

Výsledky byly 8. prosince 2022 představeny Evropské komisi a nyní jsou shrnuty v pěti kapitolách reportu. Přinášejí rozsáhlý přehled úspěšných projektů, které členové skupiny nebo přidružené organizace realizovali pro mladé lidi, s mladými lidmi a jejich prostřednictvím a které prokazatelně přispěly ke stabilizaci jejich duševního zdraví.

Projekt Voices of Culture je financován Evropskou komisí a realizován Goethe-Institutem. Jeho hlavním cílem je umožnit kulturnímu sektoru, aby byl slyšet na úrovni EU a členských států, posílit schopnost kulturního sektoru hájit své zájmy v politických debatách a zároveň povzbudit sektor a Komisi k užší spolupráci.

Report ' Více informací '
Všechny novinky