Rezidence pro kreativní tvůrce v rámci mezinárodního muzejního projektu MUSE.ar

Mezinárodní projekt MUSE.ar hledá tvůrce napříč obory – od designerů, výtvarníků, animátorů a tvůrců interaktivního obsahu přes programátory a scénografy po kurátory, edukátory nebo architekty. Projekt MUSE.ar byl podpořen v rámci mezioborové výzvy Bridging culture and audiovisual content through digital.

Zapojte se do tvorby nových instalací nebo digitálních nástrojů, které umožní muzeím pracovat s exponáty a sbírkami inovativním a smysluplným způsobem – ať již tvorbou muzejního průvodce, virtuální či rozšířené reality nebo třeba digitální hry.

Cílem projektu je vytvořit obsah pro jedno z partnerských muzeí projektu:

NaFilM: Národní filmové muzeum – interaktivní muzeum filmu (Praha, Česká republika)

Lepenski Vir – muzeum a archeologická lokalita s mezolitickým nalezištěm (Donji Milanovac, Srbsko)

Vasfüggöny Múzeum– Muzeum Železné opony (Felőscsatár, Maďarsko)

Muzea budou výstupy projektu následně každodenně využívat. Zároveň budou výstupy představeny a nabídnuty dalším podobně zaměřeným institucím, včetně navazující spolupráce se zapojenými tvůrci.

Komu je rezidence určena?

Tvůrcům, kteří mají zkušenosti s vytvářením digitálních obsahů (např. AR, VR, digitální hry a průvodce). Zapojení tvůrci budou vytvářet instalaci na míru v aktivní a kreativní spolupráci s pracovníky z jednoho z partnerských muzeí. Každý zapojený tvůrce bude pracovat ve tříčlenném týmu tak, aby byla možná kompletní produkce díla.

Přihlásit do projektu se můžete samostatně nebo se svým týmem (organizací, společností) jako skupina, ve které jednotlivci zastanou tyto tři dovednosti:

 • kurátor/edukátor: zkušenost s muzejními či výstavními projekty, orientace v digitálních trendech a jejich možnostech v prostoru muzea, odpovědnost za teoretickou část projektu – tvorba libreta, příprava textových a obrazových podkladů, instalace
 • designér/architekt/scénograf/výtvarník: manuálně zruční jedinci se zkušeností s výrobou interaktivních instalací či exponáty pro kulturní instituce, práce bude zaměřena nejen na digitální podobu instalací jako je virtuální a rozšířená realita, videomapping nebo interaktivní projekce, ale je možné také vytvářet analogové instalace, které digitální technologie pouze využijí jako jednu ze svých částí
 • programátor/animátor: schopnost vytvořit obsah pro virtuální či rozšířenou reality, případně zkušenost s programací digitálních her, videomappingem

Účastníci rezidence budou mít zajištěno:

 • prostor na tvorbu výstupů, včetně technického zázemí
 • tým spolupracovníků z jedné z vybraných institucí
 • tým spolupracovníků složený z vybraných tvůrců na základě této výzvy
 • honorář za produkci díla, včetně proplacení cestovních nákladů a ubytování
 • mezinárodní networking
 • prezentaci výsledků na mezinárodních konferencí prostřednictvím projektu Muse.ar a zapojených institucí

Průběh spolupráce květen 2021–červen 2022:

 • jednodenní návštěva tří zapojených muzeí (NaFilM: Národní filmové muzeum (Česká republika), Lepenski Vir (Srbsko), Felőscsatár (Maďarsko) (květen/červen 2021)
 • týdenní setkání s všemi zapojenými účastníky a institucemi, včetně účasti na certifikovaném tréninku Interpret Europe (květen/červen 2021)
 • dvě jednoměsíční rezidence (srpen 2021, jaro 2022) – intenzivní spolupráce týmu tvůrců s konkrétním muzeem, každodenní zpětné vazby, společné diskuse a vzájemné prezentace výstupů v rámci otevřených prezentací
 • závěrečná mezinárodní konference (květen 2022)

Podmínkou spolupráce je zapojit se do všech výše zmíněných částí projektu. V období mezi rezidencemi bude tým na výstupu pracovat na dálku.  

Online přihláška: https://forms.gle/LGgurVbS4nTaTNvf6

Společně s přihláškou je třeba zaslat životopis s portfoliem (včetně odkazů a popisu vlastní činnosti) a motivační dopis, ve kterém zájemce také zdůvodní preferované místo rezidence a profese, kterou by chtěl v týmu mít.

Výzva je otevřena pro tvůrce žijící v Evropě se schopností plynně komunikovat v angličtině.

Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2021. Výsledky budou vyhlášeny na konci dubna 2021 

Kontakt: Adéla Mrázová, E   (projektu NaFilM český partner projektu, můžete také kontaktovat přes Facebook nebo Instagram )

Gergő Paukovics,  (ProProgressione maďarský partner projektu, který výzvu zaštiťuje)

Více informací

Informace k rezidenci '
Všechny novinky