Seminář Evropské programy pro kulturní a kreativní odvětví

Záznam ze semináře o možnostech financování kulturních a kreativních projektů z programů Evropské unie a prezentace jednotlivých programů jsou k dispozici v detailu akce.

 

Akce proběhla ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 10 do 14 hodin v eventovém centru Sněmovní 7 (Sněmovní 174/7, 118 00 Malá Strana, Praha 1).

Zástupci jednotlivých programů představili možnosti podpory a s aktuálními informacemi o tom, jak programy fungují a co je jejich cílem. Manažerky z podpořených projektů sdílely své zkušenosti a účastníci měli příležitost ke konzultacím svých projektových záměrů a neformálnímu síťování.

Představeny byly programy Kreativní Evropa, Horizont Evropa, Erasmus pro mladé podnikatele, Program pro jednotný trh/klastr CreaThriv-EU, CERV, Erasmus+ a další.

Podrobné informace, prezentace jednotlivých programů najdete přímo u akce, videozáznam akce bude doplněn co nejdříve.

Akce '
Všechny novinky