Evropské programy pro kulturní a kreativní odvětví

Prezentace jednotlivých programů naleznete v PDF ke stažení níže.

Videozáznam z akce:
1. část zahrnuje představení následujících evropských programů: Kreativní Evropa, Horizont Evropa – Klastr 2 Kultura, kreativita a inkluzivní společnost, EIT KIK Kultura & kreativita, Erasmus pro mladé podnikatele, Program pro jednotný trh/klastr CreaThriv-EU.

2. část zahrnuje představení následujících evropských programů: Panelová diskuze s podpořenými projekty, Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV), Erasmus+, Programy Místních akčních skupin, Nový evropský Bauhaus, Kde najít informace o grantech EU.

Souhrnné informace o programech Evropské unie, které nabízejí podporu pro kulturní a kreativní projekty.

Zástupci jednotlivých programů představili možnosti podpory s aktuálními informacemi o tom, jak programy fungují a co je jejich cílem.

Manažerky z podpořených projektů sdílely své zkušenosti a účastníci měli příležitost ke konzultacím svých projektových záměrů a neformálnímu síťování.