Setkání A Cultural Deal for Europe – Annual Policy Conversation

Culture Action Europe, která se zasazuje o postavení kultury do středu evropského dění a její začlenění do všech oblastí evropské politiky, vás zve na výroční setkání A Cultural Deal for Europe – Annual Policy Conversation. Tato online událost proběhne 1. února 2022 od 15 do 18 hodin.

Diskutovat se bude o úloze kultury při obnově a udržitelnosti Evropy, jejím přínos k Zelené dohodě pro Evropu a probíhajícím debatám o budoucnosti Evropy. Důraz bude kladen na úlohu kultury, kulturního dědictví a umění jako základu evropského projektu a budoucnosti našich společností.

O strategii A Cultural Deal for Europe si můžete přečíst více v tomto článku.

Prohlédněte si program události a zaregistrujte se nejpozději do 28. února.

Více informací '
Všechny novinky