Střed zájmu: Moc žen a kultura proběhne online

Kvůli zhoršujícím se epidemiologickým podmínkám proběhne Střed zájmu: Moc žen a kultura online. Fyzicky přítomní budou pouze prezentující, pro diváky bude akce živě přenášena na FB události a našem YouTube kanále.

Střed zájmu: Moc žen a kultura bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Koná se v pondělí 6. 12. a je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00.

V dopolední části určené odborné veřejnosti se můžete těšit například na debatu o strategiích, která mají na prosazování rovnosti konkrétní kulturní organizace. Ředitelka Gender studies o.p.s. Helena Skálová ve svém příspěvku shrne, jak to s rovností žen a mužů v Česku v současnosti vypadá. Alice Koubová představí svou studii Etická kultura na uměleckých školách. Případová studie DAMU, která se zabývá otázkami vymezení etiky a bezpečného prostředí na uměleckých školách. V dalším diskusním bloku budou pozvaní hosté mluvit o rovnosti příležitostí pro mladé ženy a mladé muže a kombinování umělecké kariéry a mateřství. Závěrečný panel se zase bude věnovat řízení kulturních organizací v budoucnosti.

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladům, které představí vybrané umělkyně, kulturní profesionálky, vědkyně. Ty budou hovořit v krátkých příspěvcích na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty různých generací i oblastí.

Všechny novinky