First Steps to a Sustainable Organisation – workshop s Hannou Belz

Na workshopu se dozvíte, jak ze svého muzea, divadla, kina, klubu nebo jiné instituce vytvořit udržitelnou organizaci.

Společně se vydáme na cestu, abychom zjistili*y, které kroky jsou nezbytné k tomu, aby se naše vlastní organizace stala udržitelnější. Často jsou to právě malé kroky, kterými začínáme a které přinášejí velké úsilí. A většinou jsme již začali*y: Třídění odpadu, jízda do práce na kole a necestování letadlem. Každý*á může ke změně klimatu něčím přispět, a to i v práci.

Dozvíme se, co to vlastně udržitelnost je, proč je důležité snižovat emise CO2 a jak toho lze dosáhnout. V malých skupinách budeme dávat dohromady opatření, která mohou přispět ke změně. Poté budeme analyzovat, která opatření mají největší dopad a jsou snadno proveditelná. Cílem semináře je, aby si každý*á účastník*ice odnesl*a nápady pro svou vlastní organizaci a aby si vypracoval*a akční plán, který bude moci realizovat bezprostředně po skončení workshopu.

Pracovním jazykem workshopu bude angličtina.

HANNA BELZ je manažerkou udržitelnosti v oblasti kultury a médií. Mimo jiné pracuje  pro Institut pro kulturu budoucnosti („Institut für Zukunftskultur“) v Berlíně. Hanna vystudovala dějiny umění a pracovala v různých tištěných a online redakcích. V letech 2017-2018 byla vedoucí kanceláře Landesverband der Museen zu Berlin e.V. a v letech 2019-2020 zastávala pozici Koordinace a rozvoj projektů v Hessisches Landesmuseum Darmstadt. V roce 2022 se rozhodla zaměřit na udržitelnost v německém muzejním sektoru a absolvovala postgraduální studium v oboru managementu udržitelnosti. Byla součástí autorského týmu příručky Ochrana klimatu v muzeích, kterou vydal Německý svaz muzeí. Kromě toho je Hanna členkou organizace Museums for Future a poskytuje muzeím poradenství v oblasti udržitelnosti.

Workshop se koná v rámci mezinárodní konference Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence, kterou ve dnech 12.–⁠13. září pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU a se Studiem Alta.

Zakoupit vstupenku '
Všechny novinky