Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence 

Mezinárodní konferenci pořádala Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU a se Studiem ALTA ve dnech 12. a 13. září 2023. Konference nabídla inspiraci, úspěšné modely, i kreativní řešení, jak přistupovat k udržitelnému způsobu v kulturní praxi.

Na konferenci zazněly příspěvky zahraničních hostů CAITLIN SOUTHWICK (Ki Culture, NL) a BENA TWISTA (Creative Carbon Scotland, UK), na které navázaly tematické panelové diskuse. Večer se během TALKS představilo deset organizací s příklady dobré praxe. Součástí konference byly tři odborné praktické workshopy.

Fotoreportáž z konference Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence z konference naleznete zde.

Úvodní slovo organizátorů, keynote Caitlin Southwick z holandské organizace Ki Culture, diskusní panel Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii (Kateřina Vídenová, Lucia Kašiarová, Anna Hořejší). Keynote Bena Twista z organizace Creative Carbon Scotland, diskusní panel Komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností (Olga Škochová Bláhová, Anna Stránská, Honza Kučera).

Záznam TALKS:
1. Jan Vincenec: Sklad uměleckého materiálu za odvoz art-re-use
2. Tomáš Poštulka: Udržitelný nerůst filmového festivalu Jeden svět
3. Václav Pelouch: Energetická úsporná opatření v Národním divadle
4. Anna Sejková: MUD* a nerůst, střed a kraj
5. Adele Newman (CycleUp!): Sustainable Artist-in-Residence Programmes
6. Andrea Slováková, Anna Tabášková: Udržitelnost na FAMU
7. Lucie Kirovová (loca architekti): Udržitelná výstava
8. Jonáš Svatoš (Národní filmový archiv): Green Archiving aneb udržitelnost dlouhodobé archivace
9. Radka Hájková: Odpovědnost a udržitelnost mezi headlinery na Rock for People
10. Petr Dlouhý (Studio ALTA): Dům odpočinku

 

Anotace

Udržitelnost je pojem, se kterým se každý*á z nás, kdo pracují v oblasti kultury, už zajisté nejednou setkali*y. Ať už v grantových žádostech, kde musíme vyplňovat, jak se udržitelnost promítá do naší práce, anebo v praxi, kdy například koše na tříděný odpad jsou standardem na většině kulturních akcí a v prostorech většiny kulturních organizací. Ale udržitelnost není pouze o ekologii a ochraně přírody.  

V rámci Středu zájmu s podtitulem Udržitelnost jako způsob existence se budeme zabývat tématem udržitelnosti v mnohem širším kontextu, který je propojen s naší každodenní prací. Věříme, že by se udržitelnost měla stát životním stylem, kdy jsme schopni vidět souvislosti mezi kvalitní kulturní produkcí, předcházením vyhoření managementu i celého týmu a kde ekologický přístup k práci jde ruku v ruce se společenskou odpovědností a ekonomickou stabilitou.   

Co potřebuje pracovník*ce kulturní organizace ke kvalitnímu pracovnímu výkonu? Je to dostatek finančních prostředků a věrné publikum? Anebo jde v naší práci i o něco víc? Například, abychom se stali*y příkladem pro ostatní a zajímali se o témata, která přesahují oblast kultury, jako je například empatický manažerský přístup v přímém propojení s odpovědností za životní prostředí i naší budoucností? Co potřebujeme, abychom přenastavili*y priority a zahrnuli*y do své praxe více, než uměleckou kvalitu a originalitu, anebo formálně správně naplněné cíle projektu?   

Jak vzít úředníky*ce veřejné správy do hry? Jak mohou pomoci sektoru naplňovat kritéria udržitelnosti či zohledňovat nové společenské trendy? Mohou se z úředníků a úřednic stát skuteční partneři a je otevřený prostor pro změnu?  

Co zmůžeme jako jednotlivci, když svět ovládají korporace a politická rozhodnutí? Věříme, že vás budeme inspirovat a nabídneme řešení, aby se z udržitelnosti stala norma. Je to na každé*m z nás. 

 

Program

KONFERENCE A TALKS - ÚTERÝ 12. 9. 2023
12.00-13.00
Registrace

Možnost Prohlídky Studia Alta s ředitelkou Lídou Vackovou ještě před jeho rekonstrukcí (12.15-12.35)

13.00-13.30
Zahájení konference

Zdravice pořádajících organizací: Magdalena Müllerová (Kreativní Evropa), Pavla Petrová (Institut umění – Divadelní ústav) a Lída Vacková (Studio ALTA)

Úvodní slovo: Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví, Ministerstvo kultury ČR

13.30-14.00
Caitlin Southwick (Ki Culture, Nizozemí)
Keynote: Udržitelnost je normální 

Keynote nastíní, co je udržitelnost a jak souvisí s kulturou. Uvedeme příklady dobré praxe, jakými kulturní sektor již nyní udává směr k udržitelné budoucnosti. Zároveň ukážeme, jak konkrétní opatření v kulturních organizacích pomáhají udržitelné praxi a napomáhají tak téma udržitelnosti dostávat k různým publikům a komunitám. Ukážeme, jak důležitou roli hrají lidé ve vedení kulturních organizací a budeme sdílet inspirativní příklady z Ukrajiny a z dalších částí světa.

bio

14.00-15.00
Diskusní panel: Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii

Hosté: Kateřina Vídenová (UMPRUM – Kafkárna), Lucia Kašiarová (Studio ALTA), Anna Hořejší (České Budějovice 2028 – EHMK)
Moderace: Jonáš Zbořil

bio

15:00–15:30
Přestávka
15.30-16.00
Keynote: Ben Twist (Creative Carbon Scotland, Velká Británie)
Pokud chce kultura a umění skutečně mluvit o změně klimatu, co bychom měli říkat a s kým bychom měli mluvit?

Klimatická krize je největší výzvou globální společnosti. Co brání umění a kultuře, aby o ní skutečně mluvili – s umělci, publikem, sponzory, a dokonce i mezi sebou navzájem? Je příliš těžké vědět, co říct nebo co udělat? Rozumíme této výzvě? Bojíme se toho, co to bude znamenat? Ben Twist, který se zabývá uměleckou činností, financováním a vedením kulturních organizací, představí některá řešení na základě práce mezinárodně uznávané organizace Creative Carbon Scotland, která od roku 2011 cílí na uhlíkovou neutralitu v kultuře.

bio

16:00–17:00
Diskusní panel: Komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností

Hosté: Olga Škochová (On Plan), Anna Stránská (HaDivadlo), Jan Kučera (starosta, Rožnov pod Radhoštěm)
Moderace: Matěj Chytil

bio

17:00–18:30
Občerstvení a networking
18:30–20:30
Talks (prezentace inspirativních projektů a networking)

Deset osobností představí svůj pohled, svou práci, své zkušenosti s udržitelností. Přijďte se inspirovat příběhy, které ukazují, že opravu záleží na každé*m z nás, jak moc vážně a v naší každodenní kulturní praxi chceme pracovat udržitelně.

1Jan Vincenec, spoluzakladatel a koordinátor projektuart re use (Artmap z. s.)Sklad uměleckého materiálu za odvoz
2Tomáš Poštulka, vedoucí programuMezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět (Člověk v tísni)Udržitelný nerůst filmového festivalu
3Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správyNárodní divadloEnergetická úsporná opatření v Národním divadle
4Anna Sejková, kurátorkaMUD* – Muzeum umění a designu BenešovMUD* a nerůst, střed a kraj
5Adele Newman, CycleUp! Project ManagerGoethe-Institut PragueSustainable Artist-in-Residence Programmes
6Andrea Slováková, děkanka FAMU + Anna Tabášková, environmentální ambasadorkaFAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v PrazeUdržitelnost na FAMU
7Lucie Kirovová, architektka, pedagožka FA ČVUTloca architektiUdržitelná výstava
8Jonáš Svatoš, ředitel Sekce audiovizuálních sbírekNárodní filmový archívGreen Archiving aneb udržitelnost dlouhodobé archivace
9Radka Hájková, speciální projektyRock for People (Ameba Production s.r.o)Odpovědnost a udržitelnost mezi headlinery na Rock for People
10Petr Dlouhý, kurátor performance a mezioborových projektůStudio ALTADům odpočinku

bio

WORKSHOPY - STŘEDA 13. 9.
9:00–16:00, Studio ALTA (U Českých loděnic 4, Praha 8), workshop je v angličtině
Caitlin Southwick
#1 Building Sustainable Futures

Jak vlastně vypadá udržitelnost? Pro kulturní sektor nebo pro vaši instituci? Jak vlastně vypadá budoucnost? A jak se k ní dostaneme?
Workshop bude mít tři fáze, které umožní účastníkům*cím si aktivně vytvořit udržitelnou budoucnost v kontextu své vlastní osoby a domů si odnést akční plán s konkrétními dalšími kroky.

Začneme cvičením zaměřeným na Futures Literacy (gramotnost v oblasti budoucnosti), které poskytne účastníkům*cím příležitost odnaučit se způsobu, jakým v současnosti přemýšlí o budoucnosti, a přehodnotit, co je možné. Poté, co účastníci rozproudí svou tvůrčí energii, budou požádáni, aby vytvořili*y vision board (nástěnku snů) udržitelnosti – aby namalovali*y obraz vysněné udržitelné budoucnosti, na které by chtěli-y pracovat. Své nástěnky snů poté představí a budeme diskutovat ve skupinách o svých vizích. Na závěr si každý-á vytvoří akční plán pro svou vizi – všichni odejdou s konkrétním plánem, jak začít pracovat na udržitelné budoucnosti.

bio

9:00–15:00, Velký Mlýn (U Českých loděnic 40/6, Praha 8)
Adam Karásek
#2 Greenfilming: Teorie v praxi

Audiovizuální průmysl pomalu přechází na udržitelnější styl výroby. Nedávný nástup specializovaných uhlíkových kalkulaček celý proces profesionalizoval a dává nyní produkcím jasný návod, jak snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak v praxi probíhá zelená transformace, kterou všichni vítají, ale málokdo se na ní chce podílet?

Co nejhoršího se dá najít v odpadkovém koši a proč to vlastně není tak důležité jako když celý štáb dobrovolně a vědomě vynechá k obědu maso? V první části workshopu se účastníci*e seznámí s uhlíkovou stopou vybraných českých a zahraničních projektů. Dozví se, které oblasti jsou pro snižování emisí nejdůležitější, jaké jsou nejčastější problémy při zavádění nových opatření a jak jim předejít.
Největší příležitostí audiovizuálního průmyslu při řešení klimatické krize je ovšem samotný obsah, který produkce vytváří. Tzv. planet placement, jeho možnosti, úskalí a konkrétní ukázky budou tématem druhé části workshopu.

Workshop je otevřený všem, kteří řeší jakoukoliv kulturní produkci. Základní principy udržitelnosti jsou stejné.

bio

9:00–14:00, galerie Světova 1 (Světova 1, Praha 8), workshop je v angličtině
Hanna Belz
#3 First Steps to a Sustainable Organisation

Na tomto workshopu se dozvíte, jak ze svého muzea, divadla, kina, klubu nebo jiné instituce vytvořit udržitelnou organizaci.

Společně se vydáme na cestu, abychom zjistili, které kroky jsou nezbytné k tomu, aby se naše vlastní organizace stala udržitelnější. Často jsou to právě malé kroky, kterými začínáme a které mají zároveň velký dopad. A povětšinou jsme již vlastně začali: třídění odpadu, jízda do práce na kole a necestování letadlem. Každý může ke změně klimatu něčím přispět, a to i v práci.

Dozvíme se, co to vlastně udržitelnost je, proč je důležité snižovat emise CO2 a jak toho lze dosáhnout. V malých skupinách budeme dávat dohromady opatření, která mohou přispět ke změně. Poté budeme analyzovat, která opatření mají největší dopad a jsou snadno proveditelná. Cílem semináře je, aby si každý*á účastník*ice odnesl*a nápady pro svou vlastní organizaci a aby si vypracoval*a akční plán, který bude moci realizovat bezprostředně po skončení semináře.

bio