Ve výzvě Culture Moves Europe byli vybráni první příjemci grantu

Ve výzvě na individuální mobilitu bylo vybráno již 176 umělců/umělkyň a kulturních pracovníků/pracovnic, kteří nyní mohou vycestovat do některé ze zemí našeho programu.

Uspěly především žádosti z Německa, Itálie, Francie, Finska, Španělska, Belgie a Ukrajiny, včetně jednoho virtuálního projektu. Příjemci grantů si vybrali 29 cílových zemí, mezi nejoblíbenější patřily Německo, Španělsko, Island, Itálie, Finsko a Portugalsko. Některé projekty budou realizovány také na Ukrajině v Tunisku a Srbsku.

Ze 7 způsobilých odvětví je většina vybraných projektů zaměřena na scénická a výtvarná umění a na hudbu. V prvním hodnotícím období nebyl žádný úspěšný projekt v oblasti architektury a jen několik projektů bylo vybráno v oblasti literárního překladu.

Ve 44 projektech ze 111 vybraných se účastníci rozhodli cestovat udržitelnějším způsobem a požádali o zelený cestovní příspěvek. Ten je k dispozici těm, kteří necestují letadlem. 25 % vybraných projektů předložily skupiny (maximálně 5 osob).

Neváhejte a také požádejte o grant na krátkodobou zahraniční cestu! Uzávěrka výzvy je 31. května, ale žádat lze kdykoliv a žádosti jsou vyhodnocovány průběžně. Podrobné informace najdete v odkazu níže.

Výzva Culture Moves Europe '
Všechny novinky