Modli se, pracuj, a taky vař! Kulinářské dědictví cisterciáků ve střední Evropě

Návrat ke kořenům a oživení dávno zapomenutých receptů – to jsou některé z cílů projektu CulHerCis22, jehož záměrem je zprostředkovat cisterciácké kulinářské umění současnému publiku. Jedním ze tří partnerů a iniciátorem projektu je česká nezisková organizace MAS Rozkvět, z.s.

Projekt CulHerCis22 spojuje tři organizace, které jsou všechny součástí mezinárodní sítě cisterciáckých klášterních krajin CISTERSCAPES. Projekt by měl přinášet inspiraci, jak využívat dávno zapomenuté recepty a informace v dnešní moderní době. Pro veřejnost se chystají zážitkové kulinářské akce, vzniknout má online databáze receptur i unikátní kuchařská kniha, která provede čtenáře napříč středoevropskými cisterciáckými klášterními krajinami. V plánu je také dokumentární film3D modely a vizualizace klášterních kuchyní a refektářů.

Iniciátorem projektu je nezisková organizace MAS Rozkvět, z.s. „Vycházíme z unikátních hodnot v řadě oborů lidské činnosti, které vytvořil řád cisterciáků za předchozích tisíc let od svého vzniku doposud. Projektově vycházíme z jádra, které tvoří síť sedmnácti cisterciáckých klášterních krajin v pěti zemích střední Evropy pod společným názvem CISTERSCAPES (Cisterscapes – Cistercian landscapes connecting Europe). Název sítě symbolizuje význam cisterciáků jak při osidlování pustých částí Evropy v rámci zakládání klášterů a rozvoje jejich hospodářské činnosti, tak s tím, jakým způsobem kultivovali ducha i krajinu Evropy,“ vysvětluje manažerka projektu Marta Krejčíčková.

Řada klášterů tohoto řádu v Evropě je stále funkčních a fungují podle původního hesla Modli se a pracuj (Ora et labora).  „Ve středověku si králové a šlechta zvala cisterciáky, aby zakládali kláštery v pustých částech zemí. Jedním z pravidel řádu je totiž snaha o soběstačnost. Proto na kláštery navazovala rozsáhlá kultivace krajiny počínaje vodním hospodářstvím, přes zemědělství a kompletní zpracování produktů, kamenictví, hutnictví, sklářství. I když jde o stále živé dědictví, mnohé z toho již zaniklo, mnohé se naopak rozšířilo do širšího regionu takovým způsobem, že není viditelně spojováno s místním klášterem a cisterciáky obecně. Pro projekt v rámci dotačního programu Kreativní Evropa jsme vybrali jedno z témat, které bychom rádi pro současnou společnost pomohli objevit, a to kulinářství,“ říká Krejčíčková.

Odborným partnerem projektu je Paris Lodron University Salzburg, kde působí samostatná katedra Gastrosophie. Třetím partnerem projektu je Landkreis Bamberg, který je nositelem původní myšlenky vytvoření evropské sítě CISTERSCAPES. MAS Rozkvět, z.s. se do příprav vzniku této mezinárodní sítě zapojila již od roku 2018. „Díky tom, že aktivně stojíme u tvorby a rozvoje sítě CISTERSCAPES, můžeme vkládat do této spolupráce vlastní impulsy, myšlenky i aktivity,“ vysvětluje Krejčíčková.

„Chceme ve vysoké míře zapojit také veřejnost, pro kterou budou určeny ukázky kulinářských tradic cisterciáků, do řady z nich se budou moci aktivně zapojit. Na mladou generaci jsou směřovány edukační aktivity, do projektu zapojíme i budoucí gastro-profesionály. Pro širší mezinárodní zviditelnění počítáme také s využitím moderních technologií, včetně 3Dvizualizací kulinářského zázemí klášterů, a komunikačních prostředků. Obnovené receptury se pokusíme také dostat v rámci regionálních menu do nabídek gastro-provozů, minimálně v Čechách, Rakousku a Bavorsku,“ upřesňuje Krejčíčková. Podpora ze strany KE Kultura současně podle ní znamená především uznání kulturních hodnot dědictví cisterciáků pro dnešní společnost na evropské úrovni.

Podpora nám umožnila i realizaci projektu v poměrně krátké době, projekt trvá dva a půl roku. To by se zřejmě bez podpory od KE KULTURA neuskutečnilo. Minimálně ne v takovém komplexním pojetí a na mezinárodní úrovni,“ dodává Krejčíčková. Výhodou programu je podle ní systém financování v režimu proplacení výrazné zálohy schválené dotace na počátku projektu.

 

 

©Hedvika Petrželková

STORIES - online příběhy podpořených projektů ' STORIES 1.pdf ' STORIES 2.pdf ' Stories 3.pdf '
Partneři:

MAS Rozkvět z.s. – koorinátor projektu (CZ), Paris Lodron University Salzburg (AT), Landkreis Bamberg (DE)

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Okruh:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-1
Rok získání grantu:
2022
Související vybrané projekty