Regionální kulturní síť SPARSE přivede umění na venkov

Nová síť, z.s. (CZ)

Téměř třetina evropské populace žije podle statistik na venkově, kde je horší přístup ke službám, včetně kulturních. Na lepší přístup ke kvalitním profesionálním uměleckým akcím ve venkovských komunitách se zaměřuje projekt SPARSE plus, jehož českým partnerem je Nová síť z. s.

Projekt SPARSE plus (Supporting & Promoting Arts in Rural Settlements of Europe plus, který navazuje na předchozí projekt SPARSE) byl podpořen programem Kreativní Evropa Kultura v oblasti Evropské projekty spolupráce. Celkový grant, který zapojené organizace čerpaly v roce 2022, byl 1 000 000 eur.

Cílem projektu, do kterého je zapojeno dvanáct subjektů z devíti zemí, je uskutečnit v padesáti venkovských obcích sto padesát představení téměř padesáti uměleckých souborů. Program zahrnuje také poradenství, a to „živé“ i digitální, které má podpořit místní venkovské pořadatele a soubory, aby se naučili základní mechanismy turné, včetně návštěv zkušených pořadatelů.

V rámci projektu se uskuteční tři klíčové akce: zahajovací setkání pro 50 promotérů a 11 partnerských pracovníků; sympozium pro veřejnost pro 100 delegátů (tvůrci politik, poskytovatelé finančních prostředků, kulturní spolupracovníci) a závěrečná konference, na které se budou sdílet poznatky a bude zahájen příští čtyřletý program pro 100 delegátů (místní promotéři, partneři, umělci, potenciální noví partneři a sdružení).

Šíření poznatků budou pomáhat nové webové stránky sítě SPARSE se sadami nástrojů pro umělce a místní promotéry, které budou přeloženy do jednotlivých jazyků partnerů. Na webu bude také volně přístupný nahraný mentoringový program, hodnoticí, výzkumné a propagační zprávy a film dokumentující projekt.

Českým partnerem projektu je Nová síť, servisní organizace, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Nová síť vytváří příležitosti pro spolupráci mezi regiony, Prahou i zahraničím, posiluje komunikaci mezi kulturními subjekty a veřejnou správou, usiluje o decentralizaci, rozvoj a kultivaci občanské společnosti v Česku. Mezi hlavní projekty Nové sítě v roce 2023 patří Český kulturní network Nová síť, festival nového divadla Malá inventura, mezinárodní projekt na podporu rezidenčních pobytů ART-IN-RES a další.

„Novou síť partnerům projektu SPARSE doporučila Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královohradeckého kraje,“ říká programový ředitel Petr Pola. „Nová síť s její téměř dvacetiletou zkušeností se síťováním regionálních organizací a kulturních hybatelů v Česku byla ideální volbou pro tuto spolupráci,“ dodává Pola.

„Projekt se zaměřuje na rozvíjení potenciálu kulturních center a organizátorů v regionech Evropské unie a podporu umělců a túrování jejich projektů v Česku a dalších 9 partnerských zemích,“ vysvětluje ředitelka Nové sítě Adriana Světlíková. „Cílem té části projektu zaměřené na běžné publikum je uvést v průběhu tří let patnáct českých i zahraničních představení na pěti místech v Česku – v této chvíli máme potvrzená dvě místa – Švestkový dvůr v Malovicích a Theatrum Kuks.“  Světlíková upřesňuje, že projekt je z velké části zaměřený na rozvíjení kompetencí programových pracovníků v daných lokalitách a umělců do projektu zapojených. V rámci projektu proběhne řada aktivit (workshopy, networking, tourování, konference), které přinesou promotérům i umělcům know-how a konkrétní zkušenosti „jak na“ uvádění hodnotných uměleckých produkcí v místech s menší populační hustotou.

Podpora ze strany Kreativní Evropy Kultura je podle Světlíkové pro projekt zcela zásadní. „Bez ní by takto rozsáhlý projekt propojující networky v deseti evropských zemích a UK vůbec nemohl vzniknout. Český kulturní network Nová síť je sice ve SPARSE Plus nováčkem, ale vzhledem k dlouhodobému zaměření na síťování zejména v Česku může přinést svým partnerů řadu zkušeností a praktických rad. Projekt přinese zejména řadu příležitostí partnerům Českého kulturního networku Nová síť. Rozšiřuje tak okruh aktivit, které Nová síť poskytuje na úrovni České republiky, o spolupráci s dalšími kulturními aktéry a umělci v zahraničí,“ dodává Světlíková.

STORIES - online příběhy podpořených projektů ' STORIES 1.pdf ' STORIES 2.pdf ' SPARSE Plus '
Příjemce grantu:
Nová síť, z.s. (CZ)
Partneři:

Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT) (vedoucí projektu, IT), Nová síť z. s. (CZ), Menininkų grupė Žuvies akis (Fresh Eye) (LT), Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur (EE), Asociația Teatrală Shoshin (RO), Fondazione Toscana Spettacolo Onlus (IT), Pro Progressione (HU), SINUM Theatre Laboratory (HU), Teatro 4Garoupas (DE), Riksteatern Värmland (SE), Art Fraction Foundation (PL); Centrum uměleckých aktivit (přidružený partner, CZ)

Část programu:
Kultura
Oblast podpory:
Evropské projekty spolupráce
Výzva:
CREA-CULT-2022-COOP-2
Celkový grant:
1 000 000 €
Rok získání grantu:
2022
Související vybrané projekty