Vyhlášení výzvy na podporu označení Evropské dědictví

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala výzvu na podporu implementace označení Evropské dědictví (EHL).

Tato výzva podpoří jednu organizaci nebo jedno konsorcium organizací, které bude propojovat zúčastněné strany EHL, tedy památky s označením Evropské dědictví a národní koordinátory s označením Evropské dědictví. Tato zastřešující organizace má podporovat spolupráci, vzdělávání a výměnu mezi zúčastněnými stranami. Cílem výzvy je především budovat kapacity pamětihodností EHL a zvýšit viditelnost a dopad EHL obecně.

Celkový rozpočet výzvy je 3 000 000 eur a financování z grantu může činit nejvýše 90 % nákladů.

Výzva je otevřena do 5. října 2022.

Výzva ' Výzva na FTOP '
Všechny novinky