Kreativní Evropa představila výsledky za rok 2021

Grantový program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví rozdělil v roce 2021 mezi české projekty částku přes 5,5 milionů eur.

Více než 4 miliony eur putovaly do audiovizuálního odvětví prostřednictvím grantů KE MEDIA, milion eur rozdělila KE Kultura v rámci programů evropské spolupráce a 200 tisíc eur připadlo na projekty podpořené v mezioborové části.

Hlavním bodem roku 2021 bylo vyhlášení nové generace programu Kreativní Evropa pro období 2021–2027. Velmi pozitivní zprávou je to, že programu byl navýšen rozpočet na 2,44 mld. eur, o více než 65 % oproti předchozímu období. Program také silněji reflektuje průřezová témata EU jako jsou ekologická udržitelnost projektů, podpora rovnosti žen a mužů či zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin ke kultuře.

 VÝSLEDKY – Kreativní Evropa MEDIA

Program Kreativní Evropa MEDIA udělil v loňském roce podporu 97 projektům, které celkem získaly 4 136 375 eur. Tato částka je dosud nejvyšší v historii programu v ČR.

Jsem velmi ráda, že se českým žadatelům v roce 2021 podařilo získat podporu, která je dvojnásobkem průměrné částky v předchozích letech“, říká vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA Vlaďka Chytilová. „Tato mimořádně vysoká částka je dána jak úspěšností v některých okruzích, tak novým způsobem vykazování výsledků, který umožňuje zahrnout do podpory pro ČR i částky pro české partnery v projektech se zahraničním koordinátorem.“

Filmoví producenti získali na vývoj 20 projektů 943 625 eur. Podpořeny byly například celovečerní filmy Teorie podivnosti (podle stejnojmenné knihy Pavly Horákové) nebo seriál Pražský astronom – oba vznikají v produkční společnosti Film Kolektiv. Nejvyšší částku 290 000 eur získala společnost Marlene Production na soubor 5 projektů. Podpořeny byly i 3 animované projekty, které připravuje společnost Hausboot Production (celkem 170 000 eur) – mezi nimi i dlouho očekávaný celovečerní film Golem animátora Jiřího Barty.

Čeští filmoví distributoři byli podpořeni celkovou částkou 665 482 eur. V okruhu Films on the Move (bývalá Selektivní podpora) byla podpořena distribuce 9 evropských filmů celkovou částkou 194 848 eur, např. Nejhorší člověk na světě, Miloval jsem svou ženu nebo Paříž, 13. obvod. V oblasti Automatické podpory distribuce byla udělena částka 470 635 eur, kterou distributoři reinvestovali do 52 filmů. Největší částku (190 748 eur) reinvestovala společnost Aerofilms; např. na distribuci francouzského filmu Tenkrát podruhé využila 51 216 eur.

Vysoká částka byla udělena v okruhu Festivaly: 356 000 eur si rozdělily Zlín Film Fest, Jeden svět, Letní filmová škola a poprvé queer filmový festival Mezipatra. Rekordní částku získali čeští žadatelé v okruhu Markets and networking, a to 394 854 eur. Kromě dlouhodobě podporovaného projektu East Doc, který organizuje Institut dokumentárního filmu, byl nově podpořen i trh Ji.hlava New Visions (v rámci MFDF Jihlava). Třetím podpořeným projektem je CEE Animation Forum.

Také v okruhu Vzdělávání byla udělena nejvyšší částka v dosavadní historii programu v ČR – 985 414 eur na 5 projektů. Jde o dlouhodobě podporované programy dok.incubator, Ex Oriente FilmEmerging Producers v oblasti dokumentárního filmu a MIDPOINT Series LaunchFeature Launch zaměřené na dramaturgii seriálů a celovečerních filmů. V okruhu Online distribuce byl částkou 246 100 eur podpořen portál dokumentárního filmu DAFilms provozovaný sdružením evropských dokumentárních festivalů Doc Alliance.

Důležité je rovněž zapojení 34 českých kin v síti Europa Cinemas. Kina ve 22 českých městech díky tomu mohou čerpat podporu z programu KE MEDIA na uvádění evropských filmů a aktivity pro mladé diváky.

VÝSLEDKY – Kreativní Evropa Kultura

Získat grant z programu KE Kultura bylo v roce 2021 možné ve čtyřech pravidelných oblastech podpory. Další oblasti podpory financovaly literární překlady prostřednictvím nakladatelů a evropské platformy zaměřující se na vycházející talenty či evropské sítě, které sledují nejnovější trendy a propojují profesionály v Evropě. Novinkou v novém období jsou tzv. kaskádové granty. Příjemci těchto grantů dále distribuují menší granty a poskytují tak příležitost i jednotlivcům a méně zkušeným subjektům (Culture Moves Europe, dříve i-Portunus, a Perform Europe).

„Snad více než kdy dříve je třeba financovat kulturu, její rozvoj a odolnost, a právě takové projekty podporuje i Kreativní Evropa. Projekty s mezinárodním přesahem se zabývají posilováním kompetencí, hledáním nových cest k publiku, ale zároveň podporují samotnou uměleckou tvorbu. Věřím, že mezinárodní spolupráce má sílu českou kulturu rozvíjet,“ říká vedoucí kanceláře Kreativní Evropa Kultura Magdalena Müllerová

„Naší vlajkovou lodí jsou projekty evropské spolupráce. Projekty podporují spolupráci napříč obory, posilují evropský rozměr tvorby, šíření evropského uměleckého obsahu a rozvoj nových a inovativních postupů,“ dodává Müllerová.  Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech Evropské unie – Kultury (inkluze, snižování dopadu na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Celkem bylo v roce 2021 podpořeno 117 projektů: 7 velkých, 30 středních a 80 malých. Z 9 českých žádostí uspěli 3 žadatelé (vedoucí projektů), celkem se projektů účastní 15 českých subjektů, které obdržely podporu ve výši 1 202 296 eur.

Ve velkých projektech byl úspěšný Institut umění – Divadelní ústav (IDU), který se stal partnerem projektu DECONFINING. Na projektu participuje 12 partnerů v 11 evropských zemích s cílem vytvořit referenční praxi mezi EU a Afrikou pro udržitelnou a spravedlivou mezikontinentální kulturní výměnu, která se rozšíří do dalších světových regionů. Národní divadlo Brno participuje na projektu OperaVision Next Generation, který se zaměřuje na otázky digitálního přístupu k hudebnímu divadlu a opeře.

VÝSLEDKY – MEZIOBOROVÁ ČÁST

Mezioborová část programu Kreativní Evropa podporuje inovativní projekty na pomezí kultury, umění a technologií a od roku 2021 zcela nově i zpravodajská média a mediální výchovu. Čeští žadatelé se jako partneři zapojili do 2 projektů v okruhu Journalism Partnerships a získali celkem 201 932 eur. V projektu Cross-border Local zaměřeného na přeshraniční místní investigativní žurnalistiku je českým partnerem sdružení Transitions. Česká tisková kancelář (ČTK) je pak zapojena do projektu Pix.T for News & Photojournalism.

O programu Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo videohry. Kreativní Evropa tak vytváří jednotný rámec pro financování mezinárodních a mezioborových projektů, čímž využívá synergii mezi různými sektory a zvyšuje tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá z částí MEDIA, Kultura a mezioborové části. V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadá 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Setkání s Kreativní Evropou 11. 10. 2022 v Clam-Gallasově paláci

Tisková zpráva - plné znění ' Report - Kreativní Evropa 2021 ' České projekty podpořené KE MEDIA 2021 ' České projekty podpořené KE Kultura COOP 2021 '
Všechny novinky