Výsledky první výzvy MusicAIRE

Uzávěrka první výzvy v rámci projektu MusicAIRE byla 25. dubna 2022. Hodnotitelé obdrželi více než 400 žádostí z více než 40 zemí Evropy i mimo ni.

MusicAIRE zveřejnil předběžný seznam 22 podpořených projektů. Seznam je k nahlédnutí zde. Konečný seznam vybraných projektů bude zveřejněn, jakmile se uzavře proces uzavírání grantových smluv.

Brzy bude zveřejněna také druhá výzva projektu! Aktuální informace najdete na sociálních sítích LinkedIn a Twitter projektu. Včas vás budeme informovat také prostřednictvím webu a sociálních sítí naší kanceláře.

Výsledky '
Všechny novinky