VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA VÝZVY I-PORTUNUS

Pilotní evropský projekt programu Kreativní Evropa i-Portunus vyhlásil výsledky třetí a poslední výzvy na podporu krátkodobé mobility v Evropě, mezi podpořené bude rozděleno celkem 141 075 EUR. Projekt podpoří 93 umělců a kulturních profesionálů z oblasti výtvarného a scénického umění, a to jak v rámci žádostí jednotlivců, tak skupin.

V tomto kole bylo podáno 8 žádostí z České republiky, podpořena nebyla žádná. Nejčastějšími domovskými státy žadatelů jsou, stejně jako v předchozích dvou kolech, Německo (71 žádostí), Franice (68 žádostí), Velká Británie (50 žádostí), Itálie, Španělsko, Řecko, Nizozemí, Polsko – a nově také dva nečlenské státy EU Srbsko a Ukrajina. Z podpořených žádostí bylo tentokrát 48 % z oblasti výtvarného umění a 52 % z oblasti scénických umění.

Seznam podpořených žadatelů i statistiky třetí výzvy najdete zde.

Více informací o třetí výzvě i-Portunus najdete zde.

Všechny novinky