Výsledky výzev na podporu zpravodajských médií

Evropská komise již od roku 2021 v rámci mezioborových výzev podporuje také odolnost odvětví zpravodajských médií. V roce 2023 podpoří osm nových projektů novinářských partnerství, kterým bylo přiděleno celkem téměř 12 milionů eur.

Výzva Journalism partnerships podporuje dvě skupiny projektů: jednak přeshraniční spolupráci mezi médii s cílem podnítit je k inovacím a pak také projekty, které jako podprogramy nabídnou menší granty na podporu médií s cílem posílit pluralitu médií. Žadatelé z České republiky získali v roce 2023 prozatím rekordní částku v celkové výši 876 304 eur.

 

  • V okruhu Journalism Partnerships – Collaboration (mezinárodní projekty novinářské spolupráce s konsorciem min. 3 partnerů) byly podpořeny 3 projekty s českou účastí částkou 573 209 eur.
  1. Historicky prvním podpořeným projektem s českým koordinátorem je projekt Constructive News: Fostering Solutions Journalism across Europe, koordinovaný Sdružením Transitions. Cílem tohoto projektu je stimulovat tvorbu přeshraničního zpravodajství zaměřeného na řešení v celé Evropě. V rámci projektu bude 18 evropských zpravodajských redakcí proškoleno a vedeno ke kombinaci investigativní žurnalistiky a žurnalistiky zaměřené na řešení v oblasti klimatu. Projekt bude šířit podpořené reportáže po celé Evropě a bude sdílet své poznatky mezi novinářskou komunitou. Partnery Sdružení Transitions v projektu jsou JournalismFund.Eu (Belgie), Rrjeti Te Evropes Juglindore Per Pro Fesionalizimin Medias (Albánie) a Constructive Journalism Institute (Dánsko).
  2. Sdružení Transitions bylo partnerem i v dalším podpořeném projektu Integrated Collaborative Donation Solution for Journalism (koordinátor Worldcrunch z Francie), jehož cílem je vytvořit nový zdroj sdílení příjmů pro evropská veřejnoprávní zpravodajská média a nezávislé novináře prostřednictvím inovativních mechanismů (např. herních prvků) pro generování plateb za jednotlivé články.
  3. Českého partnera, Ústav nezávislé žurnalistiky, měl také projekt Ethical and Professional Media Environment for the Central and Eastern Europe (koordinátor Latvijas Mediji z Lotyšska), jehož cílem je posílit kapacitu a životaschopnost nezávislé profesionální žurnalistiky ve východní a střední Evropě.
  • V okruhu Journalism Partnerships – Pluralism (projekty podporující pluralitu mediálního odvětví prostřednictvím přerozdělování menších grantů) byl podpořen 1 projekt s českou účastí částkou 303 095 eur, kterou získalo Sdružení Transitions jako partner v projektu Pluralism Prodemos (koordinátor je JournalismFund.Eu z Belgie). Projekt poskytne granty na přeshraniční investigativní projekty (místní i mezinárodní), bude propagovat podpořené příběhy a zorganizuje školení a sdílení znalostí pro odborníky.

 

Každoroční výzvy k předkládání návrhů na partnerství v oblasti zpravodajských médií se těší stále většímu zájmu. V rámci výzvy na rok 2021 bylo podáno 32 návrhů (vybráno 7 projektů), v roce 2022 to bylo 64 návrhů (bylo vybráno 12 projektů) a v třetí výzva na rok 2023 a přilákala 74 návrhů (z nichž bylo vybráno 8 projektů). Aktuálně probíhá hodnocení čtvrté výzvy, výsledky budou známy počátkem roku 2025.

Více informací ' Projekt Solutions Journalism Europe ' Projekt Pluralism Prodemos '
Všechny novinky