Výsledky výzvy 2021 v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v Horizontu Evropa

Technologické centrum AV ČR, které je kontaktním bodem programu Horizont Evropa v České republice, zveřejnilo výsledky první výzvy programu v Klastru 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Ta měla uzávěrku 7. října 2021 a bylo v ní hodnoceno celkem 364 projektů a z nich 49 vybráno k financování.

Ve výzkumu Demokracie bylo předloženo celkem 65 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 16 projektů. České instituce se zapojily do 9 návrhů a ve čtyřech z nich uspěly. V této destinaci se na hodnocení projektů podílely dvě české hodnotitelky.

Ve výzkumu Kulturního dědictví bylo podáno celkem 173 návrhů projektů. K financování bylo vybráno 14 projektů. České instituce se zapojily do 22 návrhů a ve třech uspěly.

Ve výzkumu Společenské a ekonomické transformace bylo předloženo 126 návrhů. K financování bylo vybráno 19 projektů. České instituce se zapojily do 21 návrhů a uspěly ve dvou. V této destinaci se na hodnocení projektů podílela jedna česká hodnotitelka a jeden hodnotitel.

Pro letošní rok je již otevřena nová výzva, která má uzávěrku 20. dubna 2022.

Výsledky na webu Horizont Evropa '
Všechny novinky