Výsledky výzvy na podporu přípravy žádostí Projektů evropské spolupráce 2025

Byly vyhlášeny výsledky pilotní výzvy, která podpoří přípravu žádostí v rámci výzvy Projekty evropské spolupráce 2025 (program Evropské unie Kreativní Evropa). Čtyřčlenná hodnoticí komise vybrala 12 z 41 přihlášených projektů. Každý vybraný projekt získá paušální částku 45 000 Kč.

Výzva byla určena pro české subjekty činné v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO) s cílem zvýšit jejich motivaci ke spolupráci s evropskými partnery, podpořit zahraniční výjezd a zvýšení kapacity organizací k získání dovedností pro přípravu a realizaci komplexních mezinárodních projektů podpořených z programu Kreativní Evropa. 

Seznam podpořených žadatelů: 

 • Bezhlaví z.s. 
 • Flora Theatre Festival, z.s. 
 • FRAME Prague Comics Art Festival, z.s. 
 • Galerie hlavního města Prahy 
 • Gasparo s.r.o. 
 • Lachende Bestien  
 • Leštnice z.s. 
 • Národní divadlo Brno 
 • ssesi.space z. s. 
 • SVĚTOVA 1 z.s. 
 • TIC BRNO 
 • Vzdělávací a kulturní centrum Broumov 

Výzva je vyhlášena v rámci projektu podpořeného Národním plánem obnovy, komponenta 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, Status umělce – Výzva č. 4/2023 – Mobilita III (projekt č. 0314000087).

Projekt se uskuteční u příležitosti 20letého výročí vstupu ČR do EU.

Detaily výzvy '
Všechny novinky