Výsledky výzvy Projekty evropské spolupráce 2021

V rámci výzvy pro projekty evropské spolupráce z roku 2021 bude podpořeno celkem 117 projektů:

  • 7 velkých,
  • 30 středních,
  • 80 malých.

Z 9 českých žádostí (jako koordinátoři) uspěli 3 žadatelé. Celkem se projektů účastní 15 českých subjektů (ať už jako koordinátoři nebo partneři), které obdržely podporu ve výši 1 202 296 EUR.

Velké projekty spolupráce

Dvě české organizace figurují mezi projekty velkého rozsahu.

Partnerem projektu velkého rozsahu DECONFINING je Institut umění – Divadelní ústav (IDU), přičemž projekt realizuje 12 partnerů v 11 evropských zemích s cílem vytvořit referenční praxi mezi EU a Afrikou pro udržitelnou a spravedlivou mezikontinentální kulturní výměnu, která se rozšíří do dalších světových regionů.

Národní divadlo Brno participuje jako partner na projektu OperaVision Next Generation, který se zaměřuje na otázky digitálního přístupu k hudebnímu divadlu a opeře.

Střední projekty spolupráce

Středně velkých projektů se zúčastní 6 českých organizací.

Společnost Jindřicha Chalupeckého v roli vedoucího projektu Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (ISLOKIN), který propojuje a proměňuje praktické fungování několika středně velkých institucí vizuálního umění v různých regionech Evropy v inovativním modelu spolupráce zabývajícím se otázkami inkluze, příbuznosti a pospolitosti, demokratické výměny a etiky, emocí a praktických řešení pro ekologický provoz institucí.

Tanec Praha je partnerem projektu Dance Well podporujícího profesní rozvoj tanečních umělců a tanečních organizací, které zapojují do tance osoby s Parkinsonovou chorobou nebo jinými pohybovými poruchami.

Signal Productions jsou partnerem projektu Digital Inter/Section, který experimentuje s diverzifikací zdrojů příjmů a obchodních modelů digitálních uměleckých a kulturních organizací a zároveň podporuje udržitelný, etický a inkluzivní ekonomický rozvoj pro digitální posun KKO v souladu s evropskými hodnotami.

Earth Music je součástí projektu Sounds Of Europe ukazujícího bohatství evropských hudebních tradic a posilujícího celý tento sektor.

iShowroom a Sladovna Písek se podílejí na projektu The Original Museum Available To Overall (TOMATO). Zejména se snaží rozšířit zapojení publika a sociální začlenění veřejnosti v situacích sociální, ekonomické a kulturní marginalizace a zlepšit vzdělávací dovednosti nezletilých prostřednictvím inovativního vzdělávacího nástroje.

Malé projekty spolupráce

Mezi malými projekty figuruje 7 českých subjektů.

MeetFactory v roli vedoucího projektu Ruritania věnujícího se dekolonizací mocenských struktur, které stojí za dichotomií centrum/periferie, a zkoumajícího, co je v postpandemických evropských podmínkách lokální a centrální.

Sculpture Line stojí v čele projektu RE-USE, umožňujícího rozvoj mladých sochařských talentů.

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském participuje na projektu Future = NOW! A Youth Manifesto (FuN), který představuje odpověď na rostoucí obavy z mizení veřejného prostoru, rozdělující politiky a potřeby vytvořit bezpečný prostor pro mladé lidi, aby mohli vyjádřit své názory na ekologickou krizi a různé formy útlaku.

LUSTR festival ilustrace je součástí projektu Remix Comix podporujícího nadnárodní tvorbu nových, inovativních komiksů, které zpochybňují dominantní modely prezentace kulturního dědictví tak, aby se zapojilo nové publikum, zejména lidé patřící k menšinám a sociálně marginalizovaným skupinám.

Vysoké učení technické v Brně se účastní projektu tří univerzit a francouzsko-německého občanského sdružení RES URBANAE, který se zabývá problematikou rekonstrukce v nejširším slova smyslu. Výchozím bodem projektu je srovnání dvou měst – Brestu a Drážďan – která na konci druhé světové války postihl stejný osud zkázy a která se s výzvami rekonstrukce vypořádala velmi odlišnými způsoby.

Art Republic Prague podporuje v rámci projektu Urban Connection mladé začínající i zkušenější hiphopové hudebníky ze zemí EU a Západního Balkánu.

Partnerem projektu Ulysses_Shelter_3, jehož těžištěm jsou rezidenční pobyty pro mladé spisovatele, překladatele a scénáristy, je Culture Reset.

Seznam všech podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u jednotlivých výzev:

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-3) 

a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy).

Všechny novinky