Výzva Culture Moves Europe na podporu mobility umělců a další podzimní příležitosti

V rámci programu Kreativní Evropa bude ještě letos vyhlášena nová výzva na podporu mobility umělců. První výzvy budou vyhlášeny pod novou značkou Culture Moves Europe na začátku podzimu a bude navazovat na pilotní projekt i-Portunus.

Na podporu mobility je pro léta 2022-2024 vyčleněno celkem 21 milionů eur. Tato částka poskytne 7000 grantů se speciálním zaměřením na umělce na začátku kariéry. Pobyty budou krátkodobé (do dvou měsíců) a dlouhodobé (od dvou do dvanácti měsíců).

Na podzim by měly být otevřeny také výzvy evropské iniciativy na podporu hudebního sektoru Music Moves Europe a projektu na podporu performativního umění Perform Europe. Podrobné informace o těchto výzvách však bohužel zatím nejsou známé.

Všechny novinky