Výzva Innovation Lab 2024 je otevřená

Výzva mezioborové části programu Kreativní Evropa Innovation Lab podporuje pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími.

O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

Uzávěrka: 25. 4. 2024

Detail výzvy ' Plné znění výzvy na portále FTOP (v AJ) '
Všechny novinky