Výzva Innovation Lab je otevřená

V mezioborové části našeho programu je od 8. prosince 2022 otevřená výzva Innovation Lab (CREA-CROSS-2023-INNOVLAB) na podporu vývoje a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je posílit konkurenceschopnost, ekologizaci, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími. Žádosti proto musí jednoznačně prokázat rozsah mezioborového přístupu, podmínky jeho realizace a očekávané přínosy pro zapojená odvětví.

O podporu může žádat jedna organizace nebo konsorcium alespoň 2 partnerů ze zemí účastnících se programu Kreativní Evropa. Výzva je určena širokému spektru organizací, které zahrnuje soukromé a veřejné subjekty, technologické společnosti a start-upy, audiovizuální, kulturní a kreativní organizace. Podporována bude účast business inkubátorů a akcelerátorů, které poskytnou prostor a čas pro formování kreativních nápadů.

Uzávěrka výzvy je 20. 4. 2023.

Výzva '
Všechny novinky