Výzva k účasti na konferenci Střed zájmu

Hledáme deset inspirativních příkladů aktivit rozvíjejících aktivní občanskou společnost, které budou mít možnost se představit na konferenci Střed zájmu: Kultura v nejisté době dne 7. listopadu 2024. Přijďte se podělit o své zkušenosti a buďte součástí konference!

Hledáme deset inspirativních aktivit rozvíjejících aktivní občanskou společnost, které budou mít možnost se představit na konferenci Střed zájmu: Kultura v nejisté době dne 7. listopadu 2024Přijďte se podělit o své zkušenosti s účastníky a účastnicemi. Každý*a vystupující bude mít sedm minut na prezentaci, kterou může doplnit fotkami, grafikou nebo videoobsahem.   

Dvacet let po vstupu do EU čelíme dezinformačním kampaním a nástupu populistického stylu vládnutí. Společnost se štěpí do menších ideových celků. Kultura, umění i neziskový sektor hrají důležitou roli mediátorů a tlumočníků, zároveň poskytují i bezpečné a inspirující místo. Je kultura dostatečně aktivní v rozvoji zdravé občanské společnosti? 

Hledáme inspirativní příklady a příběhy, které se otevřeně staví proti populismu, mediálním manipulacím, dezinformacím a fake news. 

Hledáme příklady, které mohou inspirovat ostatní:

  • Jak vaše práce*praxe aktivně brání demokratické hodnoty a aktivizuje společnost? 
  • Máte data o české (nebo evropské) společnosti a chcete se o ně podělit? 
  • Máte technologické nástroje a vychytávky, které mohou kulturním organizacím pomoci? 
  • Umíte spojovat lidi různých generací a názorů? 
  • Umíte propojovat různé oblasti (například kulturu a sport nebo kultura a vzdělávání)? 
  • Máte zkušenosti s efektivní propagací tématu stmelování společnosti? 
  • Na jaké těžkosti narážíte? A jak je dokážete překonat? 

Pojďme společně ukázat, že i v nejisté době můžeme myslet pozitivně, kriticky a hledat cestu ven. 

Konferenci pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem. Tematicky se propojuje s Fórem o budoucnosti kultury, které iniciovalo v roce 2017 varšavské divadlo Teatr Powszechny, a jehož českou část koordinuje Divadlo pod Palmovkou. Konference se uskuteční u příležitosti 20. výročí vstupu ČR do EU, s podporou Národního plánu obnovy. 

Uzávěrka přihlášek je 30. září 2024. 

Z podaných přihlášek bude vybráno celkem 10 vystupujících. Vybrané projekty kontaktujeme na začátku října 2024, účast je honorovaná.  

Akce se bude konat v českém jazyce a bude zajištěn záznam. 

Přihláška ' Více informací o konferenci '
Všechny novinky