Výzva CREATHRIV-EU pro organizace působící v kulturních a kreativních odvětvích

Klastr CREATHRIV-EU (Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries) nabízí tzv. kaskádové granty pro malé a střední podniky (SME) v kulturních a kreativních odvětvích.

CREATHRIV-EU obdržel financování z Programu pro jednotný trh EU (The Single Market Programme, SME). Je složený z pěti evropských partnerů se zázemím v KKO a informačních a komunikačních technologií a má podpořit udržitelný růst evropských KKO po pandemii Covid-19. Důraz se klade na mezioborovou spolupráci. Kaskádové granty podpoří malé a střední podniky, které projeví zájem o podnikatelské poradenství a vzdělávání, cestování v rámci EU i mimo ni nebo realizaci pilotních projektů v oblasti ekologického a digitálního přechodu.

 

Žadatelé musí působit v některé z těchto oblastí:

 • kulturní dědictví, archivy a knihovny,
 • vizuální umění,
 • scénická umění
 • knihy a tisk,
 • audiovize a multimédia (včetně IT, softwaru a počítačových služeb)
 • a vzdělávání.

Projekty musí řešit jednu z následujících výzev:

 • diverzifikace produktů/služeb/obsahu založených na digitálních technologiích, zejména v oblasti kulturního dědictví, archivů a knihoven;
 • podpora ekologického přechodu audiovizuálního a multimediálního odvětví a scénických umění;
 • překonání rozdílů v dovednostech pracovníků v kulturních a tvůrčích odvětvích a podpora většího zapojení žen;
 • zvyšování obchodních příležitostí prostřednictvím internacionalizace a synergií podél hodnotových řetězců a napříč nimi.

Druhy grantů:

 • malé projekty spolupráce (do 5 000 eur),
 • pilotní projekty spolupráce (do 20 000 eur),
 • granty na zahraniční cesty (1 500 nebo 5 000 eur).

Uzávěrka výzvy je 2. května 2023 v 17 hodin (CET).

Dne 6. dubna od 14:00 do 16:30 proběhne k výzvě online informační setkání. Výzva bude představena také na naší akci Evropské programy pro KKO.

Výzva na FTOP ' Průvodce pro žadatele ' O clusteru CREATHRIV-EU ' Online info session '
Všechny novinky