Výzva Ministerstva kultury pro projekty podpořené Kreativní Evropou

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu 2021. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora projektů, které uspěly v rámci programu Kreativní Evropa Kultura a jsou realizovány v roce 2021.

Žadatelem o dotaci mohou být organizace, které se svým projektem ať již jako hlavní organizátor, nebo spoluorganizátor, uspěly v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura a mají uzavřenou smlouvu
s agenturou EACEA (Education, Audiovisal and Culture Executive Agency).

Kompletní žádost musí obsahovat:

  • vyplněný formulář žádosti o dotaci
  • podrobný popis projektu
  • další povinné přílohy (např. smlouvu s agenturou EACEA, kopii smlouvy o založení bankovního účtu)

Uzávěrka pro příjem žádostí je 26. dubna 2021 pro 1. kolo a 22. září 2021 pro 2. kolo.

Přesné znění výzvy najdete pod článkem, více informací a fomulář žádosti na webu Ministerstva kultury.

Plné znění výzvy '
Všechny novinky