Výzva na podporu oběhu evropských literárních děl je otevřena

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) otevřela výzvu na podporu oběhu evropských literárních děl, která je určena především nakladatelům.

V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.

Vybrané projekty přispějí k následujícím cílům:

  • posílení nadnárodního oběhu a rozmanitosti evropských literárních děl,
  • podpoře překladů a propagace beletristických děl napsaných v méně používaných jazycích s cílem zvýšit jejich rozšíření na větší trhy v Evropě i mimo ni,
  • oslovení nového publika,
  • posílení konkurenceschopnosti knižního odvětví podporou spolupráce v rámci knižního hodnotového řetězce (book value chain).

Výzva podpoří přibližně 40 projektů realizovaných jedním subjektem nebo seskupením organizací.

Výše financování je následující:

  • malé projekty (grant do 100 000 eur, min. 5 až max. 10 titulů)
  • střední projekty (grant do 200 000 eur, min. 11 a max. 20 titulů)
  • velké projekty (grant do 300 000 eur, 21 a více titulů)

Výše grantu může dosahovat max. 60 % celkového rozpočtu.

Projekty mohou trvat max. 36 měsíců.

Termín uzávěrkyje 31. května 2022 v 17 hod. Vyhlášení výsledků se očekává v září 2022. 

Podrobné informace k výzvě a podání žádosti najdete na našem webu nebo přímo na portálu Funding & Tender Opportunities.

Výzva na našem webu ' Výzva na FTOP '
Všechny novinky