Výzva na podporu ukrajinských uprchlíků a ukrajinského kulturního a tvůrčího sektoru

Evropská komise vydala speciální výzvu na podporu ukrajinského kulturního sektoru.

Mezi krátkodobé cíle výzvy patří podpořit:

  • ukrajinské umělce, kteří nyní působí v zemích Kreativní Evropy,
  • umělce a kulturní organizace působící i nadále na Ukrajině,
  • přístup obyvatel Ukrajiny ke kultuře,
  • přístup ukrajinských uprchlíků (včetně dětí) v zemích Kreativní Evropy ke kultuře.

Střednědobým cílem výzvy je podpora:

  • přípravy na poválečnou obnovu ukrajinského kulturního a tvůrčího sektoru.

Výzva byla vydána v rámci programu Kreativní Evropa a její rozpočet je 5 000 000 eur.

Žádosti mohou podávat konsorcia složená alespoň ze dvou organizací, z nichž nejméně jedna musí být z Ukrajiny a jedna z některé ze zemí zapojených do programu Kreativní Evropa. Podpora bude poskytnuta třem projektům, z nichž dva se zaměří na krátkodobé cíle a jeden na střednědobé cíle.

Uzávěrka výzvy je 29. listopadu 2022.

Výzva '
Všechny novinky