Výzva pilotního projektu na podporu evropského obsahu Writing Europe

Evropská komise vydala výzvu pilotního projektu Writing European, který má za cíl rozvíjet inovativní evropské vyprávění příběhů vhodných pro koprodukce,  podporovat spolupráci při psaní scénářů a zvyšovat úroveň psaní kvalitního dramatického obsahu.

Podpora tvorby příběhů, které odrážejí evropskou kulturu, a to jak tu společnou, tak tu, která je specifická pro jednotlivé země, znamená vznik silných týmů evropských tvůrců seriálů (scénáristů, showrunnerů, dramaturgů, apod.) z několika členských států.

Uzávěrka výzvy je 7. listopadu 2023.

Prezentace k výzvě Writing European ' Více informací k výzvě na portálu FTOP '
Všechny novinky