Výzva Projekty evropské spolupráce 2022 je otevřena!

Od začátku února jsou otevřeny tři výzvy na projekty evropské spolupráce. Jsou určeny široké škále projektů z kulturního a kreativního odvětví. Uzávěrka výzev byla posunuta z konce března na 5. května 2022.

Více informací k výzvám a podání žádosti najdete zde.

Podrobné informace:

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2022-COOP-3) 

Všechny novinky