Výzva Projekty evropské spolupráce 2023 je otevřená

Byly zveřejněny tři výzvy na podporu projektů evropské spolupráceJednotlivé výzvy jsou otevřeny od 17. listopadu a jsou zaměřeny na malé, střední a velké projekty spolupráce

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a kreativních odvětvích (s výjimkou audiovize) a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí, rovnost pohlaví). Projekty evropské spolupráce mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus.

Podrobné informace najdete u výzvy na našem webu nebo přímo na serveru FTOP:

Výzva '
Všechny novinky