Výzvy Projekty evropské spolupráce 2024 jsou otevřeny

Byly zveřejněny dvě výzvy na podporu projektů evropské spolupráceJednotlivé výzvy jsou otevřeny od 19. října a jsou zaměřeny na malé a střední projekty spolupráce

Výzvy podpoří projekty, do nichž se zapojí široká škála subjektů působících v různých kulturních a kreativních odvětvích (s výjimkou audiovize) a které budou realizovat široké spektrum činností a iniciativ. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech programu (začleňování včetně genderové rovnosti i důrazu na duševní zdraví a pohodu a ekologizace Kreativní Evropy). 

Podrobné informace najdete u výzvy na našem webu nebo přímo na serveru FTOP:

Můžete se zúčastnit webináře (16. 11.) či Kurzu pro žadatele o grant (přihlášky do 20. 11.), které jsme k výzvě připravili.

Detail výzvy '
Všechny novinky