Výzvy k podávání žádostí do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu k podání žádosti do soutěže o titul „Evropské hlavní město kultury 2028“.

Města mající zájem o titul EHMK 2028 předloží své žádosti nejpozději do 1.9. 2022. V žádosti popíší své cíle, program, finanční plán, organizační strukturu a další.  Výběrový proces začíná šest let před rokem konání akce a probíhá ve dvou fázích (předvýběr a konečný výběr). Proces výběru a monitorování má na starost odborná porota. Je složená z nezávislých odborníků, jejichž úkolem je posoudit obdržené přihlášky, shodnout se na užším seznamu měst a pak vybrat jedno město, které obdrží titul EHMK a cenu Meliny Mercouri. V rámci monitoringu pak porota sleduje přípravu zvolených měst a poskytuje jim podporu a poradenství. 

Prostřednictvím přihlášky města prezentují základní rysy svého kulturního programu, který reflektuje potřeby a cíle města v souladu s formálními kritérii EHMK. Program by měl být vytvořen speciálně pro konkrétní rok pořádání EHMK, musí tedy obsahovat akce nad rámec obvyklých kulturních událostí lokality. Stejně tak není vhodné založit program pouze na kulturním dědictví města a místních turistických atrakcích, přestože je může město využít v rámci svého konceptu. Pro program je velmi podstatná podmínka výrazného evropského rozměru. 

Titul Evropské hlavní město kultury je příležitostí pro kulturní rozvoj a strukturální změny daného města, které jsou dlouhodobé a netrvají pouze daný rok. Titul městu přinese zvýšenou národní i mezinárodní pozornost, dlouhodobý nárust turismu i sjednocení komunity. V České republice zatím titul EHMK obdržela Praha (2000) a Plzeň (2015), která může sloužit jako velice úspešný příklad. Nejen, že předsednictví do Plzně přineslo rekordní počet turistů a s ním i ekonomické výhody, ale dlouhodobě zvýšilo zájem místních obyvatel o kulturní dění ve městě a značně rozšířilo spektrum konaných kulturních a komunitních akcí. Více informací o přínosech EHMK najdete v brožuře, která je ke stažení pod článkem.

Česká republika bude Evropské hlavní město kultury hostit znovu v roce 2028 spolu s Francií. Finální výběr města bude zveřejněn na konci roku 2023. Záměr kandidovat zatím vyjádřila města Liberec, Brno, BroumovČeské Budějovice.
 

Kontakt: Magdalena Fantová, E , T +420 257 085 530

Titul EHMK ' Brožura Evropské hlavní město kultury '
Všechny novinky