Zapojte se do průzkumu neformálního vzdělávání v kulturních a kreativních odvětvích v EU

Materahub zkoumá současný stav neformálního vzdělávacího systému EU pro profesionály v kulturních a kreativních odvětvích. Dotazník s názvem Learning Programmes Mapping Activity má sloužit jako zdroj informací pro partnerství EIT Culture & Creativity, které vzniklo v červnu loňského roku a o němž si můžete přečíst v naší novince. Jedná se o deváté partnerství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).

EIT Culture & Creativity podepsal 1. března dohodu o grantu na zahájení činnosti (Start-Up Grant Agreement, SUGA) v hodnotě 6 milionů eur. Aby konsorcium splnilo své cíle, podniká v této startovací fázi také průzkum současného stavu vzdělávání v kulturních a kreativních odvětví v Evropě.

Cílem průzkumu je zmapovat odborné kurzy, které pořádají soukromé instituce nebo jednotliví odborníci, nikoli univerzity, a které se věnují zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikaci kulturních a kreativních pracovníků.

Kvantitativní údaje shromážděné prostřednictvím průzkumu, který bude otevřený do konce dubna, budou následně doplněné o rozhovory s odborníky, aby bylo možné vyhodnotit soulad vzdělávacího cíle se skutečným trhem práce a se zásadami EIT v oblasti inovací, digitalizace a ekologického přechodu.

Zapojte se do průzkumu, vyplňte dotazník a staňte se součástí ojedinělé kulturní revoluce!

Více informací ' Průzkum '
Všechny novinky