Zveřejnili jsme program Střed zájmu: Moc žen a kultura

Podrobný program na akci Střed zájmu: Moc žen a kultura najdete zde.

V dopolední části určené odborné veřejnosti se můžete těšit například na debatu o strategiích, která mají na prosazování rovnosti konkrétní kulturní organizace. Ředitelka Gender studies o.p.s. Helena Skálová ve svém příspěvku shrne, jak to s rovností žen a mužů v Česku v současnosti vypadá. Alice Koubová představí svou studii Etická kultura na uměleckých školách. Případová studie DAMU, která se zabývá otázkami vymezení etiky a bezpečného prostředí na uměleckých školách. V dalším diskusním bloku budou pozvaní hosté mluvit o rovnosti příležitostí pro mladé ženy a mladé muže a kombinování umělecké kariéry a mateřství. Závěrečný panel se zase bude věnovat řízení kulturních organizací v budoucnosti.

Večerní část programu věnujeme dvanácti inspirativním příkladům, které představí vybraní umělci, kulturní profesionálové, vědci. Ti budou hovořit v krátkých příspěvcích na téma ženy v kultuře a ve společnosti. Pozvali jsme hosty různých generací i oblastí.

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, která bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích. Je rozdělena na dvě části – konferenci pro odbornou kulturní veřejnost od 10:00 do 13:45 a prezentaci inspirativních projektů od 18:00 do 20:00. Akci pořádá Kancelář Kreativní Evropa a obě části budou živě streamovány.

Registrace a vstupenky '
Všechny novinky