Aktuální výzvy programu Kreativní Evropa

Přehledný seznam aktuálně otevřených výzev programu Kreativní Evropa – MEDIA, Kultura a mezioborové části.

Kreativní Evropa MEDIA

TV and online content (1. uzávěrka: 07. 12. 2023/2. uzávěrka: 14. 05. 2024)
CREA-MEDIA-2024-TVONLINE

European slate development (uzávěrka: 13. 12. 2023)
CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE

Markets & Networking (Uzávěrka: 18. 01. 2024)
CREA-MEDIA-2024-MARKETNET

Video games and immersive content development ( uzávěrka: 24. 01. 2024)
CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM

Innovative tools and business models (uzávěrka: 25. 01. 2024)
CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD

Films on the Move (1. uzávěrka: 14. 03. 2024/2. uzávěrka: 18. 07. 2024)
CREA-MEDIA-2024-FILMOVE

European VOD networks and operators (uzávěrka: 09. 04. 2024)
CREA-MEDIA-2024-VODNET

Networks of European Festivals (uzávěrka: 11. 04. 2024)
CREA-MEDIA-2024-FESTNET

Kreativní Evropa Kultura

Culture Moves Europe pro hostitelské organizace (uzávěrka: 16. 01. 2024)

Culture Moves Europe individuální mobilita umělců a kulturních profesionálů (uzávěrka: 31. 05. 2024)

Projekty evropské spolupráce 2024 (uzávěrka: 23. 01. 2024)
CREA-CULT-2024-COOP

Panevropské kulturní subjekty (uzávěrka: 31. 01. 2024)
CREA-CULT-2024-PECE

Evropské platformy 2024 (uzávěrka: 31. 01. 2024)
CREA-CULT-2024-PLAT

Kreativní Evropa – mezioborové výzvy

NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations/Pluralism (uzávěrka: 14. 02. 2024)
CREA-CROSS-2024-JOURPART

NEWS – Media Literacy (uzávěrka: 07. 03. 2024)
CREA-CROSS-2024-MEDIALITERACY

Innovation Lab 2024 (uzávěrka: 25. 04. 2024)
CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

Výzvy části KE MEDIA ' Výzvy části KE Kultura ' Výzvy mezioborové části KE '
Všechny novinky