Cíle a příležitosti Nového evropského Bauhausu

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO) organizuje společně s Technologickým centrem AV ČR webinář s názvem: Cíle a příležitosti Nového evropského Bauhausu. Akce proběhne dne 25. října v čase 13:00 – 15:05 a koná se online.

Nový evropský Bauhaus je kreativní a interdisciplinární iniciativa, která staví na třech klíčových hodnotách, kterými jsou: udržitelnost, estetika a inkluze. Inciativa otevírá dialog mezi mnoha zúčastněnými stranami jako jsou kreativní sektory, vědecké komunity a univerzity, neziskový sektor, města a regionální samosprávy a mnoho dalších.

Cílem akce je otevřít tento dialog na úrovni České republiky a českým stakeholderům blíže představit iniciativu Nového evropského Bauhausu – její roli, cíle a příležitosti a zároveň podnítit diskuzi na toto téma, která povede k výměně osvědčených postupů a budoucí spolupráci mezi zúčastněnými stranami.

Registrace na akci je otevřená do 24. října.

Záznam a prezentace z akce najdete pod tlačítky níže.