Jak si poradit s novými prioritami programu Kreativní Evropa

Webinář určený především producentům a producentkám audiovizuálních děl.

Tématem webináře budou priority programu Kreativní Evropa – udržitelnost, rovnost pohlaví, diverzita a inkluzivita – a jejich uchopení v žádostech pro program Kreativní Evropa.

Ve všech žádostech určených producentům – na Development i TV a On-line Content – se strategie zaměřené na tyto priority hodnotí v kritériu Relevance, a je možné za ně získat až 10 bodů:

d) Adequacy of the strategies presented to ensure a more sustainable and environmentally-respectful industry (5 points)   

e) Adequacy of the strategies to ensure gender balance, inclusion, diversity and representativeness, either in the project/content or in the way of managing the activity (5 points) 

 

Program:

1.      Priority programu Kreativní Evropa a jak k jim rozumět

         Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa

2.      Strategie pro udržitelnost v audiovizi

         Marta Kuchynková, Asociace producentů v audiovizi, manažerka projektu Greenfilming.cz

3.      Metody pro zajištění diverzity při vývoji a výrobě filmových projektů

         Julie Žáčková, zakladatelka Girls in Film Prague, producentka

4.      Aktivní přístup k začleňování a rozmanitosti

         Hana Kulhánková, Institut dokumentárního filmu, dříve ředitelka festivalů Jeden svět, Prague Pride, Mezipatra

 

Předchozí registrace není nutná, ze semináře budeme pořizovat záznam, který bude od 27. 7. k dispozici zde na této stránce.

Záznam webináře Jak si poradit s novými prioritami programu Kreativní Evropa