Střed zájmu: IT

Střed zájmu: IT pořádá Kancelář Kreativní Evropa jako příležitost
k inspiraci či nalezení cesty k dalšímu rozvoji projektů prostřednictvím
nových technologií, k získání partnerů pro spolupráci nebo pro
konzultaci vlastních záměrů.
Letošní ročník jsme zaměřili na spolupráci mezi technologickými,
uměleckými a kulturními obory, která v posledních letech nabývá
na stále větším významu a přitahuje velkou pozornost.
Moderuje: Andrea Slováková

Program

09:00 - 09:30
Registrace
09:30 - 10:00
Roman Berka, Institut intermédií
Technologie pro umění a umění pro technologie

V minulost došlo ke značnému odloučení některých vědních oborů původně v zájmu specializace a větší efektivity. Nyní k sobě znovu nacházejí cestu, neboť se ukazuje, že mezioborová spolupráce je důležitým atributem pokroku. Hledání nových spojení mezi technologiemi, člověkem a uměním je cílem společného pracoviště AMU a ČVUT – Institutu intermédií (IIM), které vytváří prostor pro spolupráci studentů techniky a umění. Podpora symbiózy umění a techniky představuje potenciál pro společnost, ale znamená i překážky. V příspěvku budou prezentovány vybrané aktivity IIM a některé zkušenosti a vize plynoucí z dvanáctileté spolupráce umělců a techniků na půdě české technické univerzity.

10:00 - 10:15
Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa
Kreativní Evropa a podpora spolupráce mezi uměleckými a technickými obory

Podpora spolupráce mezi technickými, uměleckými a vědními obory je i jednou z priorit programu Kreativní Evropa. Program nedávno podpořil vznik nových magisterských modulů zaměřených na propojení umění a informačních a komunikační technologií již na půdě univerzit. Jaké projekty tuto podporu získaly a jaké univerzity se účastní?
Kancelář Kreativní Evropa CZ je partnerem workshopu Propellor Sprint zaměřeného na inovativní mezioborová řešení pro projekty z oblasti kultury. Workshop byl součástí technologické konference Changing the Picture, která se konala 13. – 14. listopadu v Postupimi. Jak workshop probíhal a co zde získali čeští účastníci?

10:15 - 11:00
Christl Baur, Ars Electronica
Ars Electronica - Inovace rozmanitostí. Virtuální procházka unikátním festivalem umění, techniky a společnosti.

Ars Electronica se zaměřuje na nové formy spolupráce na pomezí umění, vědy a technologií. Spolu s mnoha mezinárodními partnery podporuje inovaci a hledá řešení současných problémů prostřednictvím inspirace v umění a klade důraz na význam průsečíků vědy a umění nebo průmyslu. Setkávají se zde stovky umělců, vědců, designérů, technologů, podnikatelů a sociálních aktivistů z celého světa, aby hledali nové společenské a technologické souvislosti i jejich možné budoucí projevy. Přednáška bude v anglickém jazyce bez simultánního tlumočení do češtiny.

11:00 - 11:30
Přestávka, občerstvení
11:30 - 12:30
Prezentace projektů - technologie, IT , kultury a umění

Inspirativní interaktivní projekty napříč kreativními průmysly, vědou, technikou a uměním.

12:30 - 13:00
Networking