Střed zájmu: IT 2019

Využití technologických inovací v uměleckých a kulturních projektech

Kreativní Evropa a festival Prototyp Vás zvou na akci Střed zájmu: IT, která se bude konat dne 19. 10. 2019 od 10 do 15h v pavilonu A brněnského výstaviště v rámci festivalu Prototyp (18. – 20. 10. 2019).

Festival Prototyp vznikl v roce 2014 jako akce s cílem propojovat svět umění, vědy a technologií. Spojením zdánlivě oddělených a vzdálených oblastí vzniká každoročně kulturní akce pro široké spektrum návštěvníků. Během 5 uplynulých ročníků festival Prototyp navštívilo více než 9000 návštěvníků a vystavovalo zde přes 90 umělců.

Program

09:30 - 10:00
Registrace
10:00 - 10:10
Úvod
10:10 - 10:30
Daniel Sýkora
Umělá inteligence a kreativita

Umělá inteligence už pronikla do všech oblastí našeho života. Jednou z posledních je i oblast kreativity a umělecké tvorby. Jak počítač vytváří umělecké dílo? Jakým problémům musí čelit, když se pokouší imitovat člověka?
Dokážeme generovat umělecká díla těžko rozlišitelná od pláten slavných malířů?

10:30 - 12:00
Petr Adámek, Lubor Přikryl, Martin Hejl
Sdílený prostor

Panelová debata zástupců mezioborových projektů z oblastí umění, kultury, vědy a technologie pracujících i s umělou inteligencí. Možnosti a úskalí propojení různých oborů a představení úspěšných projektů. Co chybí pro větší rozvoj mezioborové spolupráce?

12:00 - 12:30
Přestávka
12:30 - 13:00
Jan Tůma, Jiří Raftl
Architektura jako součást technologického systému

Přesně rok před oficiálním zahájením výstavy Expo 2020 v Dubaji máte možnost se zblízka setkat s realizátory našeho národního pavilonu ze studia R/FRM. Návrh odkazuje k systému S.A.W.E.R, který je technologickým jádrem pavilonu. Vyrábí vodu ze vzduchu s využitím solární energie a kultivuje poušť pomocí podpovrchových kultur. Struktura zde není jen pasivní dekorací, a stává se tak aktivní součástí systému, který reprezentuje.

13:00 - 13:30
Pascal Keiser (S+T+ARTS), Veronika Liebl (Ars Electronica)
Evropské projekty pro mezioborovou spolupráci - S+T+ARTS (Science, Technology & the Arts)

Iniciativa Evropské komise zaměřená na podporu spolupráce mezi umělci, vědci a inženýry na vývoji kreativních a udržitelných technologií a inovací. Mezi aktivity STARTS patří financování dlouhodobých stáží umělců v technologických institucích, každoroční udílení cen projektům propojujícím nové technologie a umění, podpora pilotních projektů průmyslových společností zahrnující umělce do své činnosti a STARTS Academy – osvěta v digitálních dovednostech, na které se společně podílí vědci, inženýři a umělci.

13:30 - 13:45
Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa MEDIA
Evropské projekty pro mezioborovou spolupráci - Kreativní Evropa

Spolupráce mezi vědními, uměleckými a technickými obory je i jednou z priorit programu Kreativní Evropa. Prezentace podpory projektů propojujících audiovizi, kulturu a digitální technologie a pilotního projektu Digital Innovation Labs. Výhled na další programové období.

13:45 - 15:00
Prezentace projektů - Pecha Kucha

Prezentace inspirativních dokončených a připravovaných projektů mezioborové spolupráce – technologie, VR, hry, umění, AI, AR.