Seminář k aktuální výzvě na projekty spolupráce 2020

Přijďte se seznámit s aktuální grantovou výzvou věnovanou podpoře projektů evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura. Seminář se koná 21. října 2019, od 14 do 16 v NODE5, Radlická 50, Praha 5 . 

Kromě informací o podmínkách výzvy se na semináři dozvíte, jaká byla cesta k úspěšné žádosti od zástupců podpořených projektů. 

Po semináři budou následovat krátké osobní konzultace, máte-li zájem, napište nám. Uzávěrka pro podávání žádostí na projekty spolupráce je 27. listopadu 2019. 

Kontakt: Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E