Chorvatská organizace hledá partnery do výzvy Creative Innovation Lab

Radiona hledá partnery pro Zagreb Makerspace. Organizace se zabývá kulturami DIY (do-it-yourself), DIWO (do-it-with-others) a DITO (do-it-together), koncepty STEAM, mezioborovým a mezigeneračním neformálním vzděláváním a hybridními aktivitami. Laboratoř vyvíjí inovativní projekty s důrazem na budování komunity, participaci, soudržnost a sociální začlenění, přenos znalostí a spolutvorbu. Působí také v oblastech GLAM, KKO v mezinárodním a místním kontextu, tvorby politik na komunální a mezinárodní úrovni. Své aktivity zaměřuje na vzdělávání, inovace, výzkumné procesy, uměleckou tvorbu, kurátorské postupy, rezidenční pobyty, mezinárodní a domácí mezisektorovou spolupráci, sebeudržitelné systémy, opravné komunitní aktivity, občanskou vědu a aktivity související se sociálním povědomím.

Organizace usiluje o financování projektu v rámci výzvy Creative Innovation Lab. Její zástupce projekt představil na mezinárodním pitchingu k výzvě. Pusťte si záznam nebo si prohlédněte katalog projektů.

Kontakt:

Deborah Hustić

Všechny nabídky